Pozycja Nazwa WWW Instytucja Europeana FBC
1 e-teatr.pl polski wortal teatralny http://www.e-teatr.pl Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego
2 Archiwum Państwowe http://www.szczecin.ap.gov.pl/pl/materialy-zdigitalizowane Archiwum Państwowe w Szczecinie FBC
3 Archiwum Państwowe w Koszalinie http://skany.koszalin.ap.gov.pl/ Archiwum Państwowe w Koszalinie
4 Archiwum Państwowe w Warszawie http://www.warszawa.ap.gov.pl/ Archiwum Państwowe m.st. Warszawy
5 Bałtycka Biblioteka Cyfrowa http://www.bibliotekacyfrowa.eu Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Dąbrowskiej w Słupsku FBC
6 Bałtycka Biblioteka Cyfrowa http://www.bibliotekacyfrowa.eu Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Josepha Conrada Korzeniowskiego w Gdańsku FBC
7 Biblioteka Cyfrowa Regionalia Ziemi Łódzkiej http://bc.wbp.lodz.pl Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi FBC
8 Centralna Biblioteka Judaistyczna http://cbj.jhi.pl Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma
9 Cyfrowe Dziedzictwo Kulturowe - największy zbiór zdigitalizowanych zabytków w Małopolsce http://www.kultura.malopolska.pl Muzeum Narodowe w Krakowie
10 Cyfrowe Muzeum Narodowe w Warszawie http://www.cyfrowe.mnw.art.pl Muzeum Narodowe w Warszawie FBC
11 Cyfrowe Zbiory CMJW http://www.cyfrowezbiory.cmjw.pl Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu
12 Cyfrowy Dolny Śląsk http://jbc.jelenia-gora.pl/dlibra DOLNOŚLĄSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA im. Tadeusza Mikulskiego
13 CYRYL. Cyfrowe Repozytorium Lokalne Poznań http://www.cyryl.poznan.pl Wydawnictwo Miejskie Posnania
14 Dokumentacja fotograficzna wydarzeń https://www.flickr.com/photos/polishhistory Muzeum Historii Polski w Warszawie
15 Elbląska Biblioteka Cyfrowa http://dlibra.bibliotekaelblaska.pl/dlibra Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida FBC
16 Elbląski Wortal Historyczny http://historia.bibliotekaelblaska.pl/ Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida
17 Europejski Portal Archiwalny http://www.archivesportaleurope.net/ead-display/-/ead/pl/aicode/PL-26/type/fa/id/PL-26-33_SLASH_0/search/0/akta+miasta+koszalina Archiwum Państwowe w Koszalinie
18 Górnośląskie Towarzystwo Genealogiczne http://siliusradicum.pl/ksiegi-metrykalne/ Archiwum Państwowe w Katowicach
19 grotowski.net http://www.grotowski.net/ Instytut im. Jerzego Grotowskiego
20 kanał Studia Filmowego TOR na You Tube https://www.youtube.com/playlist?list=PL2gv9m758aYI-UL9n6hQtcBCIpYGgCzgf Studio Filmowe Tor
21 Katalog Muzeum Śląska Cieszyńskiego http://www.katalog.muzeumcieszyn.pl Muzeum Śląska Cieszyńskiego
22 Katalog Zbiorów Muzeum Historii Fotografii http://zbiory.mhf.krakow.pl Muzeum Historii Fotografii im. Walerego Rzewuskiego w Krakowie
23 Katalog Zbiorów Muzeum Narodowego w Gdańsku http://zbiory.mng.gda.pl Muzeum Narodowe w Gdańsku
24 Kolbuszowska Biblioteka Cyfrowa http://biblioteka.kolbuszowa.pl/dlibra/dlibra/collectiondescription?dirids=74 Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kolbuszowej FBC
25 Kolekcja cyfrowa http://muzeumleszno.pl/imuzeum/collection/ Muzeum Okręgowe w Lesznie FBC
26 Kolekcja Sztuki XX i XXI wieku http://zbiory.muzeumsztuki.pl/ Muzeum Sztuki w Łodzi
27 Kolekcja Zamku Królewskiego w Warszawie - Muzeum http://kolekcja.zamek-krolewski.pl/ Zamek Królewski w Warszawie ­- Muzeum
28 Kujawsko-Pomorska Biblioteka Cyfrowa http://kpbc.umk.pl/dlibra Biblioteka Miejska im. Wiktora Kulerskiego w Grudziądzu FBC
29 Kujawsko-Pomorska Biblioteka Cyfrowa http://kpbc.umk.pl/dlibra Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im.dr.Witolda Bełzy w Bydgoszczy
30 Kujawsko-Pomorska Biblioteka Cyfrowa http://kpbc.umk.pl/dlibra Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska
31 Małopolska Biblioteka Cyfrowa http://mbc.malopolska.pl/dlibra Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie FBC
32 Matricularum Regni Poloniae http://agad.gov.pl/metrykalia.html Archiwum Główne Akt Dawnych
33 Mazowiecka Biblioteka Cyfrowa http://mbc.cyfrowemazowsze.pl Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego FBC
34 Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN http://www.polin.pl/ Muzeum Historii Żydów Polskich
35 Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK http://www.mocak.pl Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK
36 Narodowy Instytut Fryderyka Chopina http://pl.chopin.nifc.pl/institute/ Narodowy Instytut Fryderyka Chopina
37 Opolska Biblioteka Cyfrowa http://www.obc.opole.pl Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. E.Smołki w Opolu FBC
38 Otwarty Regionalny System Informacji Przestrzennej http://www.orsip.pl/uslugi/archiwum-panstwowe Archiwum Państwowe w Katowicach
39 Podlaska Biblioteka Cyfrowa http://pbc.biaman.pl/dlibra Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku FBC
40 Portal "Szukaj w archiwach" http://www.szukajwarchiwach.pl Archiwum Państwowe w Poznaniu FBC
41 Projekt "Kultura Plus" - Akta gmin mazurskich http://olsztyn.ap.gov.pl/baza/szukaj-a.php Archiwum Państwowe w Olsztynie
42 Projekt "Kultura Plus" - Historia miast Warmińskich w dokumencie http://olsztyn.ap.gov.pl/baza/szukaj-b.php Archiwum Państwowe w Olsztynie
43 Radomska Biblioteka Cyfrowa http://bc.mbpradom.pl/dlibra Miejska Biblioteka Publiczna im. Józefa A. i Andrzeja S. Załuskich w Radomiu FBC
44 Redite ad fontes http://agad.gov.pl/inwentarze/testy.html Archiwum Główne Akt Dawnych
45 Repozytorium Cyfrowe Filmoteki Narodowej http://www.repozytorium.fn.org.pl Filmoteka Narodowa
46 Strona promocyjna szklanenegatywy-mng.pl http://szklanenegatywy-mng.pl/ Muzeum Narodowe w Gdańsku
47 Studio Filmowe KADR http://www.sfkadr.com/ Studio Filmowe KADR
48 Studio Filmowe Tor http://tor.com.pl/ Studio Filmowe Tor
49 Studio Filmowe ZEBRA http://www.zebrafilm.pl/ Studio Filmowe Zebra
50 System Informacji Przestrzennej Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie http://gis.muzeum-wilanow.pl/gis/ Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
51 Szukaj w archiwach http://www.szukajwarchiwach.pl/39#tabZasoby Archiwum Państwowe w Łodzi
52 Szukaj w archiwach http://szukajwarchiwach.pl/26#tabZasoby Archiwum Państwowe w Koszalinie
53 Szukaj w archiwach http://www.szukajwarchiwach.pl Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu
54 Szukaj w archiwach http://szukajwarchiwach.pl/ Archiwum Główne Akt Dawnych
55 Szukaj w Archiwach http://www.szukajwarchiwach.pl/29#tabZasoby Archiwum Narodowe w Krakowie
56 Szukaj w Archiwach http://searcharchives.pl/ Archiwum Państwowe w Gorzowie Wielkopolskim
57 Szukaj w Archiwach http://www.szukajwarchiwach.pl/ Archiwum Państwowe w Gdańsku
58 szukajwarchiwach http://www.szukajwarchiwach.pl Archiwum Państwowe w Lesznie
59 szukajwarchiwach http://szukajwarchiwach.pl/45 Archiwum Państwowe w Opolu
60 Szukajwarchiwach http://szukajwarchiwach.pl/11#tabZasoby Archiwum Państwowe w Kaliszu
61 SzukajwArchiwach http://szukajwarchiwach.pl/2#tabInformacje Archiwum Akt Nowych
62 szukajwarchiwach.pl http://www.szukajwarchiwach.pl/12#tabInformacje Archiwum Państwowe w Katowicach
63 szukajwarchiwach.pl http://www.szukajwarchiwach.pl Archiwum Państwowe w Płocku
64 Śląska Biblioteka Cyfrowa http://www.sbc.org.pl/dlibra/collectiondescription?dirids=110 Książnica Cieszyńska
65 Śląska Biblioteka Cyfrowa http://www.sbc.org.pl Biblioteka Śląska w Katowicach FBC
66 Świętokrzyska Biblioteka Cyfrowa http://sbc.wbp.kielce.pl/dlibra Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Witolda Gombrowicza w Kielcach FBC
67 Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa http://www.wbc.poznan.pl/dlibra Biblioteka Raczyńskich w Poznaniu FBC
68 Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa http://www.wbc.poznan.pl/dlibra Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury FBC
69 Wirtualne Muzea Małopolski http://www.muzea.malopolska.pl Małopolski Instytut Kultury w Krakowie
70 Wirtualne Muzeum http://www.wmwm.pl Muzeum Warmii i Mazur
71 Wirtualne Muzeum Porcelany w Wałbrzychu http://wirtualne.muzeum.walbrzych.pl/navigart/ Muzeum Porcelany w Wałbrzychu
72 Wirtualne Oblicze Kultur http://wok4u.eu/ Muzeum Ziemi Prudnickiej
73 Wirtualne Wystawy Google Cultural Institute https://www.google.com/culturalinstitute/collection/polish-history-museum Muzeum Historii Polski w Warszawie
74 Wortal Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie http://www.wilanow-palac.art.pl/ Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
75 www.muzeum.bialystok.pl http://www.muzeum.bialystok.pl/ Muzeum Podlaskie w Białymstoku
76 www.szukajwarchiwach.pl http://www.szukajwarchiwach.pl Archiwum Państwowe w Siedlcach
77 Wyszukiwarka materiałów zdigitalizowanych http://www.przemysl.ap.gov.pl/skany/ Archiwum Państwowe w Przemyślu
78 Wytwórnia Filmów Oświatowych http://www.wfo.com.pl/owfo Wytwórnią Filmów Oświatowych i Programów Edukacyjnych
79 Zachodniopomorska Biblioteka Cyfrowa "Pomerania" http://zbc.ksiaznica.szczecin.pl/dlibra Książnica Pomorska im. Stanisława Staszica FBC
80 Zbiory Muzeum Emigracji http://www.zbiory.muzeumemigracji.pl Muzeum Emigracji w Gdyni
81 zbiory online http://www.zbiory.muzeum.bytom.pl Muzeum Górnośląskie w Bytomiu
82 Zbiory online Muzeum Miejskiego Suchej Beskidzkiej http://zbiory.sucha-beskidzka.pl/ Muzeum Miejskie Suchej Beskidzkiej
83 Zbiory online Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku http://www.zbiory.nmm.pl/ Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku