Pozycja Nazwa Data rozpoczęcia Data zakończenia Instytucja Typ Budżet
1 Digitalizacja Archiwum Biura Odbudowy Stolicy. 2011 1 listopada 2011 30 września 2012 Archiwum Państwowe m.st. Warszawy Archiwalny 9368,41
2 E-morze, e-Pomorze 3 października 2011 31 grudnia 2011 Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Josepha Conrada Korzeniowskiego w Gdańsku Biblioteczny, Muzealny, Archiwalny 62500,00
3 Doposażenie pracowni digitalizacji Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu. 2013 2 września 2013 31 grudnia 2013 DOLNOŚLĄSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA im. Tadeusza Mikulskiego 62500,01
4 Digitalizacja i udostępnianie zas. cyfr. kartoteki m. Elbląga. 2015 1 czerwca 2015 31 grudnia 2015 Archiwum Państwowe w Gdańsku Archiwalny 66300,00
5 Digitalizacja zbiorów Muzeum Regionalnego SCK w Mielcu - kolejny etap 2013 1 sierpnia 2013 31 maja 2014 Samorządowe Centrum Kultury w Mielcu Muzealny 80995,50
6 Modernizacja i rozbudowa pracowni Świętokrzyskiej Biblioteki Cyfrowej oraz systemu archiwizacji i przechowywania zbiorów cyfrowych. 2013. 2 sierpnia 2013 31 grudnia 2013 Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Witolda Gombrowicza w Kielcach 82590,96
7 Rozbudowa infrastruktury technicznej dla zasobów cyfrowych MOCAK-u 1 września 2012 31 grudnia 2012 Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK 84746,00
8 Digitalizacja starodruków biblioteki parafialnej 1 września 2014 29 grudnia 2015 Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kolbuszowej Biblioteczny 85779,00
9 Digitalizacja tygodnika "Odgłosy" i doposażenie pracowni. 2015 1 maja 2015 30 grudnia 2015 Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi Biblioteczny 89215,64
10 Digitalizacja akt metrykalnych i akt stanu cywilnego 1 sierpnia 2014 31 lipca 2015 Archiwum Narodowe w Krakowie Archiwalny 91512,00
11 Digitalizacja zabytków architektury i sztuki miasta Sucha Beskidzka wraz zakupem wyposażenia 1 czerwca 2012 31 grudnia 2012 Muzeum Miejskie Suchej Beskidzkiej Biblioteczny, Muzealny, Archiwalny, Audiowizualny 93213,75
12 Cyfrowa Wielkopolska. 2015 27 kwietnia 2015 31 grudnia 2015 Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury Biblioteczny 94080,00
13 Wirtualne Muzeum w Koszalinie 1 października 2012 30 września 2013 Muzeum w Koszalinie Muzealny, Archiwalny 97090,90
14 Digitalizacja regionaliów Biblioteki w Grudziądzu 1 września 2014 31 grudnia 2014 Biblioteka Miejska im. Wiktora Kulerskiego w Grudziądzu Biblioteczny 101032,01
15 Centralna Baza Judaików - etap III. 2015 4 maja 2015 31 grudnia 2015 Muzeum Historii Żydów Polskich Muzealny 101577,99
16 Digitalizacja ksiąg USC z terenu południowozachodniej Wielkopolski. 2013 15 sierpnia 2013 31 grudnia 2014 Archiwum Państwowe w Lesznie Archiwalny 103909,35
17 Digitalizacja zbiorów regionalnych. 2015 1 maja 2015 31 grudnia 2015 DOLNOŚLĄSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA im. Tadeusza Mikulskiego Biblioteczny 104264,52
18 „Digitalizacja ksiąg USC z terenu południowo-zachodniej Wielkopolski”. 2014 4 sierpnia 2014 31 grudnia 2014 Archiwum Państwowe w Lesznie Archiwalny 104533,20
19 Digitalizacja czasopism i doposażenie pracowni digitalizacji 1 sierpnia 2012 30 kwietnia 2013 Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi Biblioteczny 107840,00
20 Digitalizacja grafiki oraz kartografii MŚC w Cieszynie 1 sierpnia 2014 18 grudnia 2015 Muzeum Śląska Cieszyńskiego Muzealny 110833,00
21 Historia. Drzwi otwarte. 2012 15 października 2012 31 lipca 2013 Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im.dr.Witolda Bełzy w Bydgoszczy Biblioteczny 114352,00
22 Digitalizacja "Dziennika Łódzkiego" i doposażenie pracowni 1 sierpnia 2014 30 kwietnia 2015 Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi Biblioteczny 118835,75
23 Digitalizacja dwóch dzienników łódzkich z lat 1923-1939 1 września 2011 31 lipca 2012 Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi Biblioteczny 120975,63
24 Digitalizacja kolekcji XIX w. wydań książek J. I. Kraszewskiego 16 września 2013 31 października 2014 Biblioteka Raczyńskich w Poznaniu Biblioteczny 121863,40
25 Utworzenie pracowni do digitalizacji muzealiów ze zbiorów Muzeum Miejskiego Suchej Beskidzkiej wraz z udostępnieniem ich w sieci 12 lipca 2011 30 grudnia 2011 Muzeum Miejskie Suchej Beskidzkiej Biblioteczny, Muzealny, Archiwalny, Audiowizualny 123928,00
26 Z "Kulturą+" w cyfrowym świecie Muzeum Okręgowego w Lesznie 1 grudnia 2012 14 sierpnia 2013 Muzeum Okręgowe w Lesznie Muzealny 124065,00
27 Digitalizacja ksiąg USC z terenu południowo-zachodniej Wielkopolski. 2012 10 sierpnia 2012 31 grudnia 2013 Archiwum Państwowe w Lesznie Archiwalny 127426,57
28 Projekt digitalizacji zbiorów MNG ­ szklane negatywy. 2015 1 maja 2015 31 grudnia 2015 Muzeum Narodowe w Gdańsku Muzealny 127499,31
29 Utworzenie pracowni digitalizacji w Archiwum Państwowym w Siedlcach. 2011 19 września 2011 31 sierpnia 2012 Archiwum Państwowe w Siedlcach 128810,90
30 Kontynuacja digitalizacji ksiąg metrykalnych (XVI–XX w.) i urzędów stanu cywilnego z terenu Pomorza Zachodniego. Rozbudowa biblioteki taśmowej 1 października 2013 15 grudnia 2014 Archiwum Państwowe w Szczecinie Archiwalny 131900,00
31 Wirtualne Oblicze Kultur 1 października 2013 30 listopada 2014 Muzeum Ziemi Prudnickiej Muzealny 132298,79
32 Reorganizacja infrastruktury Pracowni Mikrofilmowania i Digitalizacji 21 grudnia 2011 20 grudnia 2012 Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska Biblioteczny 135420,00
33 Digitalizacja Akt miasta Koszalina z lat 1555-1945 oraz wybranych map i planów 2 sierpnia 2013 31 grudnia 2014 Archiwum Państwowe w Koszalinie Archiwalny 137877,86
34 Zakup sprzętu, opracowanie i digitalizacja zbiorów WBP Opole. 2015 1 maja 2015 31 grudnia 2015 Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. E.Smołki w Opolu Biblioteczny 140004,00
35 Digitalizacja unikatowej części zasobu archiwalnego CMJW w Łambinowicach-Opolu 1 października 2012 30 września 2013 Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu Archiwalny 142574,15
36 Cyfrowe Regionalia - Wielkopolska 8 sierpnia 2012 31 grudnia 2012 Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury Biblioteczny 147230,00
37 E-morze, e-Pomorze III 1 października 2014 30 października 2015 Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Josepha Conrada Korzeniowskiego w Gdańsku Biblioteczny 147650,00
38 Elektroniczna Książnica Podlaska - etap II 1 października 2012 30 września 2013 Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku Biblioteczny, Audiowizualny 148320,96
39 E - fotoplastikon. Digitalizacja fotografii stereoskopowej 17 października 2011 15 marca 2013 Muzeum Powstania Warszawskiego Archiwalny 158072,00
40 Digitalizacja i rozwój Pracowni Digitalizacji WBP w Opolu. 2014 1 sierpnia 2014 15 maja 2015 Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. E.Smołki w Opolu Biblioteczny 158209,72
41 Digitalizacja zbiorów Książnicy Cieszyńskiej. 2012 1 stycznia 2013 31 grudnia 2013 Książnica Cieszyńska Biblioteczny 162478,93
42 Digitalizacja materiałów audiowizualnych oraz stworzenie nowoczesnej infrastruktury technicznej 2 września 2013 27 czerwca 2014 Instytut im. Jerzego Grotowskiego Archiwalny, Audiowizualny 163918,64
43 Cyfrowe zabezpieczenie akt stanu cywilnego z zasobu Archiwum Państwowego w Płocku. 2012 3 września 2012 31 grudnia 2013 Archiwum Państwowe w Płocku Archiwalny 164348,82
44 Digitalizacja i udostępnianie zbiorów Muzeum Regionalnego SCK w Mielcu 2012 1 sierpnia 2012 6 maja 2013 Samorządowe Centrum Kultury w Mielcu Muzealny 167489,50
45 Historia miast Warmińskich w dokumencie 24 lipca 2014 18 grudnia 2015 Archiwum Państwowe w Olsztynie Archiwalny 170798,61
46 Rozwój pełnotekstowej bazy Bazhum 14 lipca 2014 31 sierpnia 2015 Muzeum Historii Polski w Warszawie Biblioteczny 171696,40
47 Digitalizacja unikatowego zasobu archiwalnego muzeum – edycja 2013/2014 1 września 2013 31 października 2014 Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu Archiwalny 177405,31
48 Doposażenie pracowni digitalizacyjnej o wielkoformatowy skaner dziełowy formatu A0. 2013 15 sierpnia 2013 31 lipca 2014 Archiwum Narodowe w Krakowie Archiwalny 177525,00
49 Akta gmin mazurskich  ­ digitalizacja i publikacja w internecie materiałów archiwalnych 12 sierpnia 2013 20 grudnia 2013 Archiwum Państwowe w Olsztynie Archiwalny 179000,00
50 Digitalizacja ksiąg metrykalnych (XVI–XX w.) i Akt Nadzoru Budowlanego Miasta Szczecin (XIX i XX w.) z zasobu Archiwum Państwowego w Szczecinie oraz rozbudowa infrastruktury technicznej dla przetwarzania i przechowywania zasobów cyfrowych 1 października 2012 31 grudnia 2013 Archiwum Państwowe w Szczecinie Archiwalny 179200,00
51 Wieloletni Program Rządowy Kultura + Digitalizacja zbiorów Muzeum Sztuki cz. 5 20 kwietnia 2015 31 grudnia 2015 Muzeum Sztuki w Łodzi Muzealny 180090,01
52 Digitalizacja zbiorów Książnicy Cieszyńskiej- etap drugi. 2013 1 stycznia 2014 31 grudnia 2014 Książnica Cieszyńska Biblioteczny 188248,20
53 Digitalizacja zbiorów Książnicy Cieszyńskiej ­ etap trzeci. 2014. 1 września 2014 30 grudnia 2015 Książnica Cieszyńska Biblioteczny 189950,16
54 Digitalizacja zbiorów Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie 1 października 2012 30 września 2013 Muzeum Warmii i Mazur Biblioteczny, Muzealny, Archiwalny 201704,91
55 Cyfrowa Historia codzienności. 2014 1 września 2014 17 lipca 2015 Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im.dr.Witolda Bełzy w Bydgoszczy Biblioteczny 202350,00
56 Kontynuacja digitalizacji ewidencji ludności Łodzi. 2015 4 maja 2015 31 grudnia 2015 Archiwum Państwowe w Łodzi Archiwalny 210000,00
57 Wykorzystać szansę. Digitalizacja zbiorów WiMBP w Bydgoszczy. 2015 20 kwietnia 2015 31 grudnia 2015 Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im.dr.Witolda Bełzy w Bydgoszczy Biblioteczny, Muzealny 214847,49
58 Poszerzenie infrastruktury do przechowywania skanów 9 sierpnia 2012 31 grudnia 2012 Muzeum Narodowe w Poznaniu Muzealny 216480,00
59 Cyfryzujemy AGAD – rozbudowa infrastruktury digitalizacyjnej 30 sierpnia 2013 16 grudnia 2013 Archiwum Główne Akt Dawnych Archiwalny 220650,93
60 Digitalizacja projektów budowlanych guberni piotrkowskiej.2012 1 września 2012 31 sierpnia 2013 Archiwum Państwowe w Łodzi Archiwalny 225000,00
61 Wirtualizacja pomorskiego dziedzictwa kulturowego 3D. 2014 11 lipca 2014 30 czerwca 2015 Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Dąbrowskiej w Słupsku Biblioteczny 227667,88
62 Utworzenie pracowni digitalizacji 1 września 2011 30 grudnia 2011 Archiwum Państwowe w Kaliszu 229400,00
63 Wieloletni Program Kultura Piorytet Digitalizacja 3 października 2011 30 grudnia 2011 Archiwum Państwowe w Gorzowie Wielkopolskim Archiwalny 233134,99
64 E-morze, e-Pomorze II 2 września 2013 2 września 2014 Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Josepha Conrada Korzeniowskiego w Gdańsku Biblioteczny, Muzealny 237160,00
65 Rozbudowa Mazowieckiej Biblioteki Cyfrowej IV 4 maja 2015 30 października 2015 Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego Biblioteczny, Archiwalny 241392,68
66 Digitalizacja, indeksacja i udostępnienie spisu ludności Łodzi. 2013 1 czerwca 2013 30 września 2014 Archiwum Państwowe w Łodzi Archiwalny 243400,00
67 Udostępnianie zasobów muzeum emigracji w Gdyni 18 czerwca 2015 31 grudnia 2015 Muzeum Emigracji w Gdyni Muzealny, Archiwalny 250351,06
68 Rozbudowa Pracowni Digitalizacji w Archiwum Państwowym we Wrocałwiu. 2013 12 września 2013 31 grudnia 2013 Archiwum Państwowe we Wrocławiu Archiwalny 252710,24
69 Małopolska Biblioteka Cyfrowa. Rozwój zasobu. Modernizacja infrastruktury 10 grudnia 2013 30 września 2014 Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie Biblioteczny 252996,00
70 Stworzenie pracowni digitalizacyjnej w Archiwum Państwowym w Lesznie. 2011 5 października 2011 30 grudnia 2011 Archiwum Państwowe w Lesznie 254490,78
71 Digitalizacja publikacji urzędowych wraz z modernizacją SPD 1 czerwca 2015 31 grudnia 2015 Biblioteka Śląska w Katowicach Biblioteczny 255082,00
72 Digitalizacja archiwaliów Policji Państwowej 1918-1939 1 września 2014 31 grudnia 2015 Archiwum Akt Nowych Archiwalny 273000,00
73 Rozbudowa infrastruktury i digitalizacja akt notarialnych. 2014 3 listopada 2014 30 października 2015 Archiwum Państwowe w Łodzi Archiwalny 277807,54
74 Wyposażenie pracowni digitalizacyjnej oraz digitalizacja 15 września 2014 15 września 2015 Archiwum Państwowe w Przemyślu Archiwalny 289755,00
75 Rozwój Elbląskiej Biblioteki Cyfrowej etap III 1 czerwca 2015 31 grudnia 2015 Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida Biblioteczny 290309,38
76 Rozbudowa pracowni digitalizacji obiektów przyrodniczych. Etap II. 2012 8 października 2012 4 grudnia 2012 Muzeum Górnośląskie w Bytomiu 292612,79
77 Digitalizacja „Ilustrowanego Kuriera Codziennego“ kontynuacja za lata 1910-1924 oraz 1939 ze zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej 7 maja 2012 31 sierpnia 2013 Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie Biblioteczny 299263,33
78 Digitalizacja najcenniejszych arrasów z kolekcji wawelskiej. 2015. 1 lipca 2015 31 grudnia 2015 Małopolski Instytut Kultury w Krakowie Muzealny 300149,18
79 Digitalizacja Akt miasta Koszalina z lat 1555-1973 etap II 1 sierpnia 2014 31 grudnia 2015 Archiwum Państwowe w Koszalinie Archiwalny 304888,13
80 Stworzenie infrastruktury i digitalizacja regionaliów. 2015 18 maja 2015 21 grudnia 2015 Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wielkopolskim Biblioteczny 308043,94
81 Projekt Digitalizacja i rekonstrukcja cyfrowa obrazu i dźwięku trzech filmów: Nie lubię poniedziałku (11aktów), Ewa chce spań (11aktów) i Wrony (7aktów), przeprowadzona pod nadzorem twórców rozpoczęty przez Studio Filmowe OKO został dokończony przez Studio Filmowe KADR.2011 5 października 2011 4 października 2012 Studio Filmowe KADR Audiowizualny 308641,66
82 Rozbudowa Mazowieckiej Biblioteki Cyfrowej II 1 października 2013 30 września 2014 Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego Biblioteczny 311590,69
83 Rozbudowa Mazowieckiej Biblioteki Cyfrowej III 1 sierpnia 2014 30 czerwca 2015 Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego Biblioteczny 314249,16
84 Digitalizacja ksiąg metrykalnych i zakup skanera A1. 2014 20 sierpnia 2014 31 grudnia 2014 Archiwum Państwowe we Wrocławiu Archiwalny 315000,00
85 Digitalizacja "Ilustrowanego Kuriera Codziennego" za lata 1925 - 1938 ze zbiorów Archiwum Państwowego w Krakowie 1 września 2011 31 sierpnia 2012 Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie Biblioteczny 318224,00
86 CYRYL. Cyfrowe Repozytorium Lokalne Poznań. 2014 15 października 2014 14 października 2015 Wydawnictwo Miejskie Posnania Biblioteczny, Archiwalny, Audiowizualny 322500,00
87 Wielokulturowy Górny Śląsk w aktach Urzędów Stanu Cywilnego z lat 1874-1910. 2013 2 sierpnia 2013 31 grudnia 2014 Archiwum Państwowe w Katowicach Archiwalny 322837,64
88 Rozwój zasobów cyfrowych Archiwum Państwowego w Lublinie. 2012 1 września 2012 31 grudnia 2012 Archiwum Państwowe w Lublinie Archiwalny 338069,81
89 Digitalizacja gdańskiej kolekcji pamiątek pielgrzymich. 2015. 1 kwietnia 2015 31 grudnia 2015 Muzeum Archeologiczne w Gdańsku Muzealny 338215,42
90 Kontynuacja projektu digitalizacji materiałów ewidencji ludności Wielkopolski w okresie XIX - XX. 2012 1 sierpnia 2012 31 grudnia 2012 Archiwum Państwowe w Poznaniu Archiwalny 338805,81
91 Cyfrowe archiwum KRSW – zakup infrastruktury i digitalizacja 1 września 2014 15 grudnia 2014 Archiwum Główne Akt Dawnych Archiwalny 339030,00
92 Drugie życie filmu. 2011 12 lipca 2011 31 grudnia 2011 Wytwórnią Filmów Oświatowych i Programów Edukacyjnych Audiowizualny 343395,01
93 Budowa pracowni digitalizacyjnej w Archiwum Państwowym w Krakowie. 2012 3 września 2012 28 grudnia 2012 Archiwum Narodowe w Krakowie 352442,87
94 Wyposażenie pracowni digitalizacyjnej i digitalizacja zbiorów archiwalnych 1 stycznia 2012 31 grudnia 2012 Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego Archiwalny, Audiowizualny 355132,00
95 Rozbudowa pracowni digitalizacji Radomskiej Biblioteki Cyfrowej 1 sierpnia 2013 31 lipca 2014 Miejska Biblioteka Publiczna im. Józefa A. i Andrzeja S. Załuskich w Radomiu Biblioteczny 362848,13
96 Rozwój Pracowni Digitalizacji WBP w Opolu 19 sierpnia 2013 8 sierpnia 2014 Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. E.Smołki w Opolu Biblioteczny 363140,14
97 Wieloletni program digitalizacji zbiorów MŁK etap II. 2014 1 sierpnia 2014 31 lipca 2015 Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie Muzealny 367558,41
98 Digitalizacja dziedzictwa Fryderyka Chopina. 2015. 10 kwietnia 2015 18 grudnia 2015 Narodowy Instytut Fryderyka Chopina Muzealny, Archiwalny 374122,04
99 Digitalizacja ewidencji ludności Wielkopolski w XIX-XX wieku. 2015. 4 maja 2015 31 grudnia 2015 Archiwum Państwowe w Poznaniu Archiwalny 377191,00
100 Kontynuacja projektu digitalizacji materiałów ewidencji ludności Wielkopolski w okresie XIX - XX. 2013 2 sierpnia 2013 31 grudnia 2013 Archiwum Państwowe w Poznaniu Archiwalny 380950,00
101 CYRYL. Cyfrowe Repozytorium Lokalne Poznań. 2013 15 października 2013 14 października 2014 Wydawnictwo Miejskie Posnania Biblioteczny, Muzealny, Archiwalny, Audiowizualny 385547,52
102 Centralne Muzeum Morskie - Cyfrowe Muzeum Morskie 1 października 2011 31 października 2012 Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku Muzealny 385982,00
103 Rozwój zasobów cyfrowych Archiwum Państwowego w Lublinie. 2015. 1 maja 2015 31 grudnia 2015 Archiwum Państwowe w Lublinie Archiwalny 386050,00
104 Rozbudowa zasobów Mazowieckiej Biblioteki Cyfrowej 1 października 2012 30 września 2013 Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego Biblioteczny 391598,75
105 Digitalizacja muzealiów oraz doposażenie pracowni. Etap III. 2014 11 lipca 2014 16 kwietnia 2015 Muzeum Górnośląskie w Bytomiu Biblioteczny, Muzealny 394706,98
106 Centralna Baza Judaików - etap II. 2014 3 września 2014 2 września 2015 Muzeum Historii Żydów Polskich Muzealny 407368,58
107 Budowa Cyfrowego Muzeum Narodowego w Warszawie - etap III. 2013 1 września 2013 31 grudnia 2013 Muzeum Narodowe w Warszawie Muzealny 408003,15
108 Tworzenie pracowni digitalizacji dla Radomskiej Biblioteki Cyfrowej. 2011 1 sierpnia 2011 31 lipca 2012 Miejska Biblioteka Publiczna im. Józefa A. i Andrzeja S. Załuskich w Radomiu Biblioteczny 409938,48
109 Wirtualne Muzeum Historii Fotografii część 5 1 sierpnia 2014 31 grudnia 2014 Muzeum Historii Fotografii im. Walerego Rzewuskiego w Krakowie Biblioteczny, Muzealny 415000,00
110 Wszyscy Święci w Muzeum Narodowym w Krakowie. 2015 4 maja 2015 31 grudnia 2015 Muzeum Narodowe w Krakowie Muzealny 415770,00
111 Projekt digitalizacji zbiorów MNG ­ etap III. 2014 1 sierpnia 2014 31 lipca 2015 Muzeum Narodowe w Gdańsku Muzealny 419475,90
112 Elektroniczna Książnica Podlaska – etap I 1 października 2011 31 sierpnia 2012 Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku Biblioteczny 424428,42
113 Rozwój Elbląskiej Biblioteki Cyfrowej etap 2 15 lipca 2014 31 maja 2015 Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida Biblioteczny 431247,73
114 Dziedzictwo cywilizacyjne w Archiwum Książąt Pszczyńskich. 2014 4 sierpnia 2014 31 grudnia 2015 Archiwum Państwowe w Katowicach Archiwalny 450166,85
115 Digitalizacja zbioru porcelany śląskiej Muzeum w Wałbrzychu. 2013 2 grudnia 2013 30 listopada 2014 Muzeum Porcelany w Wałbrzychu Muzealny 462164,58
116 Stworzenie pracowni digitalizacyjnej. Modernizacja infrastruktury informatycznej. Digitalizacja zbiorów 1 września 2011 31 sierpnia 2012 Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie Biblioteczny, Muzealny, Archiwalny, Audiowizualny 473361,78
117 II Etap Digitalizacji zbiorów Muzeum Narodowego w Gdańsku – tworzenie infrastruktury. 2011 3 października 2011 31 grudnia 2012 Muzeum Narodowe w Gdańsku 475467,60
118 Digitalizacja i udostępniane zasobów kultury i dziedzictwa narodowego 2012. 31 sierpnia 2012 31 grudnia 2012 Studio Filmowe Zebra Audiowizualny 477299,00
119 Filmoteka Artystyczna i Archiwum Sztuki Współczesnej. 2011 1 stycznia 2012 31 grudnia 2012 Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie Archiwalny, Audiowizualny 481804,87
120 Wieloletni Program Rządowy Kultura + Digitalizacja zbiorów Muzeum Sztuki cz. 4 1 sierpnia 2014 31 lipca 2015 Muzeum Sztuki w Łodzi Muzealny 482061,00
121 Rozwój Elbląskiej Biblioteki Cyfrowej 1 sierpnia 2013 30 czerwca 2014 Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida Biblioteczny 493692,70
122 Rekonstrukcja cyfrowa 2 arcydzieł polskiej kinematografii. 2013 2 sierpnia 2013 31 grudnia 2013 Studio Filmowe KADR Audiowizualny 500000,00
123 Bibliotheca Rudolphina 1 sierpnia 2014 31 lipca 2015 Wrocławscy Kameraliści Cantores Minores Wratislavienses Biblioteczny 504957,36
124 Krajobraz Małopolski na szklanych negatywach. 2013 1 września 2013 31 sierpnia 2014 Muzeum Narodowe w Krakowie Muzealny 506790,00
125 Wyposażenie pracowni digitalizacyjnej AP w Szczecinie 3 października 2011 15 czerwca 2012 Archiwum Państwowe w Szczecinie Archiwalny 509388,00
126 Wieloletni Program Rządowy Kultura + Digitalizacja zbiorów Muzeum Sztuki oraz katalogu bibliotecznego cz. 2 1 sierpnia 2012 31 lipca 2013 Muzeum Sztuki w Łodzi Biblioteczny, Muzealny 511928,00
127 Rozwój zasobów cyfrowych Archiwum Państwowego w Lublinie. 2013 1 września 2013 31 grudnia 2013 Archiwum Państwowe w Lublinie Archiwalny 514941,80
128 Uzupełnienie infrastruktury Pracowni Digitalizacji. 2011 11 października 2011 28 września 2012 Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Dąbrowskiej w Słupsku 522592,07
129 Budowa pracowni digitalizacji. 2011 4 października 2011 30 czerwca 2012 Archiwum Akt Nowych 524164,50
130 Centralne Muzeum Morskie - Cyfrowe Muzeum Morskie (Etap 2) 2 września 2013 25 listopada 2014 Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku Muzealny 535100,00
131 Cyfrowe Muzeum - 1 etap 1 sierpnia 2014 30 czerwca 2015 Muzeum Podlaskie w Białymstoku Muzealny 549214,00
132 Digitalizacja ewidencji ludności w XIX-XX wieku. 2014 14 lipca 2014 31 grudnia 2014 Archiwum Państwowe w Poznaniu Archiwalny 558014,91
133 Digitalizacja akt stanu cywilnego w AP w Opolu 15 września 2014 31 grudnia 2015 Archiwum Państwowe w Opolu Archiwalny 558240,00
134 Filmoteka Muzeum i Archiwa Sztuki Współczesnej. 2012 1 stycznia 2013 31 grudnia 2013 Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie Archiwalny, Audiowizualny 569656,98
135 Wirtualne Muzea Małopolski Plus. 2013 4 listopada 2013 30 czerwca 2014 Małopolski Instytut Kultury w Krakowie Muzealny 597187,91
136 CYRYL. Cyfrowe Repozytorium Lokalne Poznań. 2012 15 października 2012 15 listopada 2013 Wydawnictwo Miejskie Posnania Biblioteczny, Archiwalny 623868,71
137 Wieloletni program digitalizacji zbiorów w Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie - etap I. 2013 1 sierpnia 2013 30 lipca 2014 Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie Muzealny 652196,28
138 Rozwój zasobów cyfrowych Archiwum Państwowego w Lublinie. 2014 r. 1 sierpnia 2014 31 grudnia 2014 Archiwum Państwowe w Lublinie Archiwalny 674303,74
139 Wilanowskie Muzeum Cyfrowe+ (IV etap). 2014 1 września 2014 31 sierpnia 2015 Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie Muzealny, Archiwalny 685338,05
140 Budowa Cyfrowego Muzeum Narodowego w Warszawie - etap II. 2012 3 września 2012 31 lipca 2013 Muzeum Narodowe w Warszawie 685935,41
141 Wilanowskie Muzeum Cyfrowe+ (III etap). 2013 1 września 2013 31 sierpnia 2014 Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie Biblioteczny, Muzealny, Archiwalny 686887,00
142 Digitalizacja materiałów ewidencji ludności Wielkopolski w okresie XIX i XX wieku oraz rozbudowa infrastruktury pracowni digitalizacji poprzez zorganizowanie jej filii w Oddziałach Zamiejscowych Archiwum w Gnieźnie i Koninie. 2011 16 sierpnia 2011 31 grudnia 2011 Archiwum Państwowe w Poznaniu Archiwalny 722326,58
143 Digitalizacja czasopism regionalnych z lat 1887-1939 1 września 2014 31 grudnia 2015 Biblioteka Śląska w Katowicach Biblioteczny 730028,00
144 Rekonstrukcja cyfrowa 2 arcydzieł polskiej kinematografii. 2012 1 września 2012 31 sierpnia 2013 Studio Filmowe KADR Audiowizualny 744827,90
145 Polski Górny Śląsk w latach 1922 - 1939. Digitalizacji zespołu Sejm Śląski 1922 - 1939. 2012 16 lipca 2012 31 grudnia 2013 Archiwum Państwowe w Katowicach Archiwalny 749538,81
146 Wirtualne Muzeum Fotografii część 2 1 września 2011 31 sierpnia 2012 Muzeum Historii Fotografii im. Walerego Rzewuskiego w Krakowie Muzealny 788550,00
147 Rekonstrukcja cyfrowa obrazu i dźwięku 3 filmów fabularnych. 2015 4 maja 2015 31 grudnia 2015 Studio Filmowe Zebra Audiowizualny 800000,00
148 Centralna Baza Judaików. 2011 2 listopada 2011 2 listopada 2012 Muzeum Historii Żydów Polskich Muzealny 803349,37
149 Rozbudowa Zachodniopomorskiej Biblioteki Cyfrowej "Pomerania" 1 września 2011 1 września 2012 Książnica Pomorska im. Stanisława Staszica Biblioteczny 836000,00
150 Wieloletni Program Rządowy Kultura + Digitalizacja zbiorów Muzeum Sztuki oraz katalogu bibliotecznego cz. 3 1 sierpnia 2013 31 lipca 2014 Muzeum Sztuki w Łodzi Biblioteczny, Muzealny 852495,00
151 Wieloletni Program Rządowy Kultura + 2011 1 października 2011 31 grudnia 2012 Archiwum Państwowe w Gdańsku Archiwalny 886887,15
152 Wieloletni Program Rządowy Kultura + Digitalizacja zbiorów Muzeum Sztuki oraz katalogu bibliotecznego cz. 1 1 sierpnia 2011 31 lipca 2012 Muzeum Sztuki w Łodzi Biblioteczny, Muzealny 898940,00
153 Digitalizacja i rekonstrukcja cyfrowa filmów "Blizna", "Aria dla Atlety", "Świadectwo urodzenia", "Rok spokojnego słońca", "Lekcja martwego języka", "Spirala", "Szpital przemienienia", "Zmory". 2013 1 sierpnia 2013 31 lipca 2014 Studio Filmowe Tor Audiowizualny 910677,56
154 Rozbudowa pracowni digitalizacji. 2012 16 października 2012 28 czerwca 2013 Archiwum Akt Nowych Archiwalny 927174,00
155 Rekonstrukcja cyfrowa i digtalizacja filmów: "Bez końca", "Dreszcze", "Struktura kryształu". 2012 16 sierpnia 2012 31 lipca 2013 Studio Filmowe Tor Audiowizualny 932913,24
156 Przegląd, ocena jakości materiałów wyjściowych oraz wykonanie cyfrowej kopii technicznej następujących 3 filmów: Dolina Issy, Szansa, Wszystko na sprzedaż. Rekonstrukcja cyfrowa obrazu i dźwięku pod nadzorem twórców. (Studio Filmowe Perspektywa+ Studio Filmowe Zebra). 2011 6 października 2011 5 października 2012 Studio Filmowe Zebra Audiowizualny 939515,28
157 Rozwój zasobów cyfrowych Archiwum Państwowego w Lublinie. 2011 1 września 2011 31 grudnia 2011 Archiwum Państwowe w Lublinie Archiwalny 954261,90
158 Rekonstrukcja cyfrowa obrazu i dzwięku filmów fabularnych: "Konopielka" i "Siekierezada" w reż. Witolda Leszczyńskiego - dofinansowanie pełne oraz "Lawa" w reż. Tadeusza Konwickiego, "O-bi, o-ba. Koniec cywilizacji" w reż. Piotra Szulkina i "Życie raz jeszcze" w reź. Janusza Morgensterna - dofinansowanie częściowe. 2013. 2 sierpnia 2013 30 kwietnia 2014 Studio Filmowe Zebra Audiowizualny 962104,00
159 Rozbudowa Centralnej Biblioteki Judaistycznej (CBJ). 2015 10 kwietnia 2015 31 grudnia 2015 Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma Biblioteczny 985307,77
160 Rekonstrukcja cyfrowa obrazu i dźwięku 4 filmów fabularnych.2014.9 1 września 2014 31 sierpnia 2015 Studio Filmowe Zebra Audiowizualny 1003278,00
161 Digitalizacja mistrzowskiej kolekcji Studia SeMaFor cz. II. 2015 1 czerwca 2015 31 grudnia 2015 Filmoteka Narodowa Archiwalny, Audiowizualny 1014338,32
162 Digitalizacja i rekonstrukcja cyfrowa filmów Studia TOR. 2015 9 kwietnia 2015 31 grudnia 2015 Studio Filmowe Tor Audiowizualny 1031274,00
163 Wirtualne Muzeum Historii Fotografii część 4 2 września 2013 29 sierpnia 2014 Muzeum Historii Fotografii im. Walerego Rzewuskiego w Krakowie Biblioteczny, Muzealny, Archiwalny 1042015,00
164 Digitalizacja i rekonstrukcja cyfrowa filmów fabularnych. 2014 11 lipca 2014 30 czerwca 2015 Studio Filmowe Tor Audiowizualny 1053323,65
165 Digitalizacja zbiorów Wytwórni obejmująca IV etap zadania. 2015 9 kwietnia 2015 31 grudnia 2015 Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych Audiowizualny 1060785,00
166 Budowa Cyfrowego Muzeum Narodowego w Warszawie - etap IV. 2014 1 września 2014 31 lipca 2015 Muzeum Narodowe w Warszawie Muzealny 1068789,10
167 Wirtualne Muzeum Fotografii część 3 3 września 2012 30 sierpnia 2013 Muzeum Historii Fotografii im. Walerego Rzewuskiego w Krakowie Biblioteczny, Muzealny, Archiwalny 1094100,00
168 Digitalizacja i rekonstrukcja cyfrowa trzech filmów: "Deja vu" (12 aktów), "Dług" (11 aktów), "Szwadron" (12 aktów), przeprowadzona pod nadzorem twórców. 2011. 5 października 2011 4 października 2012 Studio Filmowe Zebra Audiowizualny 1098292,40
169 Rekonstrukcja cyfrowa i digitalizacja filmów fabularnych Studia Filmowego TOR. 2011 4 października 2011 30 września 2012 Studio Filmowe Tor Audiowizualny 1197491,42
170 Tworzenie infrastruktury technicznej do Digitalizacji zbiorów - etap II 2 sierpnia 2013 30 czerwca 2014 Zamek Królewski w Warszawie ­- Muzeum Muzealny, Archiwalny 1239844,85
171 Centrum digitalizacji zbiorów bibliotecznych MNK. 2012 3 września 2012 30 listopada 2013 Muzeum Narodowe w Krakowie Biblioteczny 1243970,00
172 Rozbudowa Repozytorium cyfrowego Filmoteki Narodowej. 2011 12 lipca 2011 31 sierpnia 2012 Filmoteka Narodowa Audiowizualny 1280115,01
173 Repozytorium Cyfrowe: rozbudowa, centralizacja i digitalizacja cz. II. 2013 1 sierpnia 2013 31 lipca 2014 Filmoteka Narodowa Audiowizualny 1459870,91
174 Digitalizacja mistrzowskiej kolekcji Studia SeMaFor cz. I. 2014 1 sierpnia 2014 31 lipca 2015 Filmoteka Narodowa Audiowizualny 1477403,85
175 Rekonstrukcja cyfrowa 7 arcydzieł polskiej kinematografii. 2014 11 lipca 2014 31 grudnia 2014 Studio Filmowe KADR Audiowizualny 1508011,75
176 Budowa Cyfrowego Muzeum Narodowego w Warszawie. 2011 13 października 2011 31 lipca 2012 Muzeum Narodowe w Warszawie Muzealny 1583864,00
177 Wilanowskie Muzeum Cyfrowe+ (I etap). 2011 28 września 2011 30 czerwca 2012 Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie Muzealny, Archiwalny 1590696,00
178 Mazowiecka Biblioteka Cyfrowa 3 października 2011 28 września 2012 Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego Biblioteczny, Archiwalny 1694506,90
179 Repozytorium Cyfrowe: rozbudowa, centralizacja i digitalizacja. 2012 1 sierpnia 2012 31 lipca 2013 Filmoteka Narodowa Audiowizualny 1719817,50
180 Digitalizacja zbiorów Wytwórni obejmująca II etap zadania "Dokument cyfrowo", digitalizację wybranych kronik filmowych i czterech filmów fabularnych. 2013 4 marca 2013 30 kwietnia 2014 Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych Audiowizualny 1735925,79
181 Budowa infrastruktury digitalizacyjnej dla kultury w sieci. 2011 1 września 2011 31 lipca 2012 Muzeum Narodowe w Krakowie 1767663,00
182 Wilanowskie Muzeum Cyfrowe+ (II etap). 2012 3 września 2012 30 sierpnia 2013 Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie Biblioteczny, Muzealny, Archiwalny 1830341,48
183 Dokument Cyfrowo. 2012 2 lipca 2012 31 grudnia 2012 Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych Audiowizualny 1910653,66
184 Tworzenie infrastruktury technicznej do Digitalizacji zbiorów - etap I 16 lipca 2012 28 czerwca 2013 Zamek Królewski w Warszawie ­- Muzeum Muzealny, Archiwalny 1975004,14
185 Digitalizacja zbiorów Wytwórni obejmująca III etap zadania "Dokument cyfrowo" i digitalizację wybranych kronik filmowych. 2014 2 czerwca 2014 30 kwietnia 2015 Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych Audiowizualny 1986871,83
186 Rekonstrukcja cyfrowa 4 arcydzieł polskiej kinematografii: "Człowie na torze" (8 aktów), "Ludzie z pociągu" (10 aktów), "Orzeł" (11 aktów), "Milczenie" (11 aktów) + Digitalizacja i rekonstrukcja cyfrowa obrazu i dźwięku trzech filmów: Nie lubię poniedziałku (11 aktów), Ewa chce spać (11 aktów) i Jutro premiera (9 aktów), przeprowadzona pod nadzorem twórców (Studio Filmowe OKO+Studio Filmowe KADR. 2011 4 października 2011 15 grudnia 2012 Studio Filmowe KADR Audiowizualny 2424675,45
187 Centralna Biblioteka Judaistyczna. 2012 1 sierpnia 2012 31 lipca 2014 Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma Biblioteczny, Archiwalny 2814550,80