Projekt:

Projekt Digitalizacja i rekonstrukcja cyfrowa obrazu i dźwięku trzech filmów: Nie lubię poniedziałku (11aktów), Ewa chce spań (11aktów) i Wrony (7aktów), przeprowadzona pod nadzorem twórców rozpoczęty przez Studio Filmowe OKO został dokończony przez Studio Filmowe KADR.2011

Informacje ogólne

Okres realizacji:

5 października 2011 - 4 października 2012

Okres zawarcia umowy:

28 września 2011

Nazwa wnioskodawcy / beneficjenta:

Studio Filmowe KADR

Budżet: 308641,66

Rodzaj projektu:

    Audiowizualny

Charakterystyka projektu:

Usługa

Opis projektu

Zarządzenie Nr 47 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 4 października 2011 r.: § 1. Z dniem 4 października 2011 r. tworzy się państwową instytucję kultury pod nazwą "Studio Filmowe "Kadr", zwane dalej "SF "Kadr", przez przekształcenie państwowych instytucji filmowych pod nazwą "Studio Filmowe "KADR" i "Studio Filmowe "OKO".  

Opis szczegółowy efektów projektu - część digitalizacyjna / usługowa

148271
- Liczba wykonanych skanów
obiektów audiowizualnych
3
- Liczba zdigitalizowanych
obiektów audiowizualnych
- Łączny czas trwania zdigitalizowanych
materiałów audiowizualnych

Udostępnianie

Liczba skanów udostępnionych w sieci Internet:

126030

Zbiory dostępne są w portalu Europeana pod adresem:

Zbiory dostępne są w portalu FBC pod adresem: