Projekt:

Drugie życie filmu. 2011

Informacje ogólne

Okres realizacji:

12 lipca 2011 - 31 grudnia 2011

Okres zawarcia umowy:

13 października 2011

Nazwa wnioskodawcy / beneficjenta:

Wytwórnią Filmów Oświatowych i Programów Edukacyjnych

Budżet: 343395,01

Rodzaj projektu:

    Audiowizualny

Charakterystyka projektu:

Usługa

Opis projektu

Zostały wykonane prace z uprządkowaniem i zabezpieczeniem bogatego i różnorodnego dorobku Wytwórni. Przeprowadzono wstępne prace inwentaryzacyjne i wstępny przegląd materiałów pozwalający zdiagnozować i określić kryteria doboru filmów, kolejność wykonywania digitalizacji. Zdiagnozowano stan techniczny oraz zawartość merytoryczną i artystyczną obrazów filmowych przeznaczonych do digitalizacji w 2011 r. Zakupiono 34 szt. sprzętu + 3 sz. oprogramowania. W tym: Zakup oprogramowania-licencji i wdrożenie informatyczne, szkolenie pracowników, licencja internetowa, rozbudowa strony internetowej; Zakup puszek i materiałów pomocniczych   Zostały przekazane do digitalizacji 6 filmy o następujących tytułach: "Europa II", "Rzeźbione Requiem", "Bóg stworzył świat i dał go człowiekowi", "Pod Światłem", "Byłem generałem Werhmahtu", "Fan".    

Opis szczegółowy efektów projektu - część digitalizacyjna / usługowa

128491
- Liczba wykonanych skanów
obiektów audiowizualnych
6
- Liczba zdigitalizowanych
obiektów audiowizualnych
- Łączny czas trwania zdigitalizowanych
materiałów audiowizualnych
6.4
- Łączny rozmiar zdigitalizowanych
obiektow [TB]
400
- Liczba rekordów wprowadzonych
do bazy danych

Udostępnianie

Liczba skanów udostępnionych w sieci Internet:

109217

Zbiory dostępne są w portalu Europeana pod adresem:

Zbiory dostępne są w portalu FBC pod adresem:

Pozostałe informacje

25
- Liczba osób zaangażowanych w realizację zadania
3
- Liczba partnerów lub instytucji zaangażowanych w realizację projektu

Partnerzy

  1. Narodowy Instytut Audiowizualny
  2. Cyfrowe Repozytorium Filmowe sp. z o.o.
  3. x

Opis działań promocyjnych:

W roku 2011 został przygotowany projekt materiałów reklamowych i informacyjnych t.j. plakatu oraz naklejek informacyjnych na puszki z taśmą światłoczułą. Informacje o przystąpieniu Wytwórni do programu Kultura+ priorytet Digitalizacja zostały umieszczone we wszystkich materiałach informacyjnych, zawierających realizowane przez Wytwórnię projekty w 2011 r.