Projekt:

Rekonstrukcja cyfrowa 4 arcydzieł polskiej kinematografii: "Człowie na torze" (8 aktów), "Ludzie z pociągu" (10 aktów), "Orzeł" (11 aktów), "Milczenie" (11 aktów) + Digitalizacja i rekonstrukcja cyfrowa obrazu i dźwięku trzech filmów: Nie lubię poniedziałku (11 aktów), Ewa chce spać (11 aktów) i Jutro premiera (9 aktów), przeprowadzona pod nadzorem twórców (Studio Filmowe OKO+Studio Filmowe KADR. 2011

Informacje ogólne

Okres realizacji:

4 października 2011 - 15 grudnia 2012

Okres zawarcia umowy:

28 września 2011

Nazwa wnioskodawcy / beneficjenta:

Studio Filmowe KADR

Budżet: 2424675,45

Rodzaj projektu:

    Audiowizualny

Charakterystyka projektu:

Usługa

Opis projektu

Wykonano skany negatywów światłoczułych 4K czterech filmów i 2K trzech filmów, poprzedzone przeglądem jakości technicznej i oceną techniczną materiałów wyjściowych oraz czyszczeniem materiałów wybranych do digitalizacji. Dokonano archiwizacji skanów. Wykonano konforming, korekcję kolorystyczną lub gęstościową, rekonstrukcję cyfrową obrazu filmu oraz digitalizację, synchronizację, rekonstrukcję i remastering dźwięku. Wykonano kopie cyfrowe filmów założone w planie. Dokonano kontroli jakości wykonania rekonstrukcji obrazu i dźwięku.  Wszystkie cele, zadania i rezultaty zakładane do osiągnięcia w roku 2011 i 2012 zostały osiągnięte w 100%. Został zrealizowany cały zakres przedmiotowy prac objęty prelminarzami całkowitych kosztów zadań, zgodnie z harmonogramami realizacji zadań.  Zadanie zostało wykonane zgodnie z założonym planem. Wykonano skany negatywów swiatłoczułych 4K czterech filmów i 2K trzech filmów, poprzedzone przeglądem jakości technicznej i oceną techniczną materiałów wyjściowych oraz czyszczeniem materiałów wybranych do digitalizacji. Dokonano archiwizacji skanów. Wykonano konforming, korekcję kolorystyczną lub gęstościową, rekonstrukcję cyfrową obrazu filmu oraz digitalizację, synchronizację, rekonstrukcję i remastering dźwięku. Prace te odbywały się pod nadzorem twórców. Opracowano cztery wersje językowe filmów, opracowano i wykonano multimedialne listy montażowe filmów oraz materiały promocyjne. Wykonano kopie cyfrowe filmów założone w planie. Dokonano kontroli jakości wykonania rekonstrukcji obrazu i dźwięku. Wszystkie filmy objęte zadaniem zostały przyjęte na kolaudacjach z udziałe komisji w kinie "Kultura". Studio Filmowe "Kadr" zapewniło nadzór nad procesem rekonstrukcji filmów i opracowaniem dokumentacji rozliczeniowej. Z dniem 4 października 2011 r. tworzy się państwową instytucję kultury pod nazwą "Studio Filmowe "Kadr", zwane dalej "SF Kadr", przez przekształcenie państwowych instytucji filmowych pod nazwą "Studio Filmowe "KADR" i "Studio Filmowe "OKO".

Opis szczegółowy efektów projektu - część digitalizacyjna / usługowa

824735
- Liczba wykonanych skanów
obiektów audiowizualnych
4
- Liczba zdigitalizowanych
obiektów audiowizualnych
11:14:24
- Łączny czas trwania zdigitalizowanych
materiałów audiowizualnych
6.42
- Łączny rozmiar zdigitalizowanych
obiektow [TB]
21
- Liczba rekordów wprowadzonych
do bazy danych

Udostępnianie

Liczba skanów udostępnionych w sieci Internet:

701025

Zbiory dostępne są w portalu Europeana pod adresem:

Zbiory dostępne są w portalu FBC pod adresem:

Pozostałe informacje

20
- Liczba osób zaangażowanych w realizację zadania
7
- Liczba partnerów lub instytucji zaangażowanych w realizację projektu

Partnerzy

  1. Narodowy Instytut Audiowizualny
  2. Cyfrowe Repozytorium Filmowe sp. z o.o.
  3. x

Opis działań promocyjnych:

Studio we współpracy z Agora S.A. sukcesywnie wydaje wszystkie zrekonstruowane cyfrowo filmy na płytach DVD  w ramach serii "Mistrzowie Polskiego Kina"