Projekt:

Przegląd, ocena jakości materiałów wyjściowych oraz wykonanie cyfrowej kopii technicznej następujących 3 filmów: Dolina Issy, Szansa, Wszystko na sprzedaż. Rekonstrukcja cyfrowa obrazu i dźwięku pod nadzorem twórców. (Studio Filmowe Perspektywa+ Studio Filmowe Zebra). 2011

Informacje ogólne

Okres realizacji:

6 października 2011 - 5 października 2012

Okres zawarcia umowy:

18 października 2011

Nazwa wnioskodawcy / beneficjenta:

Studio Filmowe Zebra

Budżet: 939515,28

Rodzaj projektu:

    Audiowizualny

Charakterystyka projektu:

Usługa

Opis projektu

W roku 2011 dokonano wyboru i przglądu jakości materiałów wyjściowych filmów do cyfryzacji wraz z oceną stopnia ich zniszczenia. Wypożyczone z Filmoteki Narodowej materiały zostały oczyszczone, a następnie zeskanowane. Po konformingu przystąpiono do prac rekonstrukcyjnych. Rekonstrukcję obrazu wykonywały Studio Produkcyjne Orka Sp. z o.o. oraz Yakumama Film sp. z o.o. W roku 2012 opracowano cyfrowo dźwięk filmów, kontunuowano prace rekonstrukcji obrazu po korekcji kolorystycznej. W przypadku filmu "Wszystko na sprzedaż" w prace korekcyjne włączona została na życzenia autora zdjęć Witolda Sobocińskiego firma The Chimney Pot. Prace digitalizacji dźwięku, rekonstrukcji, synchronizacji i remasteringu wykonywały firmy Sondplace sp. z o.o. oraz Prosound. W kolaudacjach filmów uczestniczyli twórcy, realizatorzy prac rekonstrukcyjnych, eksperci, przedstawiciele NInA i PISF-u. Po przyjęciu filmów wykonano odrębnie materiały do archiwizacji, jak również do eksploatacji (w tym wersje językowe). Ostatnim etapem było wykonanie materiałów promocyjnych i porównawczych. Wszystkie kolejne prace były ściśle koordynowane i nadzorowane, tak pod względem artystycznym, jak i jakościowym. W kolejnych etapach prac brało udział Centralne Repozytorium Filmowe sp. z o.o. Współpraca ze wszystkimi uczestnikami działań przebiegła prawidłowo. Z dniem 9 listopada 2011 r. obie państwowe instytucje filmowe zostały przekształcone w jedną państwową instytucję kultury, tj. Studio Filmowe "Zebra". W 2011 r. Narodowy Instytut Audiowizualny przekazał na konto Studia Filmowego "Perspektywa" na realizacjęzadania pierwszą transzę dotacji w wysokości 200 022,00 zł, której obowiązek rozliczenia przesniesiony zostaje na Studio filmowe "Zebra". Pan Minister wyraził zgodę na przejęcie realizacji projektu przez Studio Filmowe "Zebra".

Opis szczegółowy efektów projektu - część digitalizacyjna / usługowa

424824
- Liczba wykonanych skanów
obiektów audiowizualnych
3
- Liczba zdigitalizowanych
obiektów audiowizualnych
- Łączny czas trwania zdigitalizowanych
materiałów audiowizualnych
30
- Łączny rozmiar zdigitalizowanych
obiektow [TB]
12
- Liczba rekordów wprowadzonych
do bazy danych

Udostępnianie

Liczba skanów udostępnionych w sieci Internet:

361100

Zbiory dostępne są w portalu Europeana pod adresem:

Zbiory dostępne są w portalu FBC pod adresem:

Pozostałe informacje

20
- Liczba osób zaangażowanych w realizację zadania
7
- Liczba partnerów lub instytucji zaangażowanych w realizację projektu

Partnerzy

  1. Narodowy Instytut Audiowizualny
  2. Cyfrowe Repozytorium Filmowe sp. z o.o.
  3. x

Opis działań promocyjnych:

W grudniu 2012 r. planowana jest w kinie "Kultura" uroczysta premiera zrekonstruowanego cyfrowo filmu "Dolina Issy" z udziałem Tadeusza Konwickiego, twórców i aktorów. Już kolaudacja filmu była szczególnym przeżyciem. Niezykłe kolaudacyjne przyjęcie towarzyszyło także "Wszystko na sprzedaż" i "Szansie". Wykonane zostały wersje językowe wszystkich  filmów co pozwoli na szersze rozpowszechnianie. Stan filmów przed i po rekonstrukcji cyfrowej obrazują materiały porównawcze. Spoty promocyjne pozwolą na wykorzystanie tak w kinach cyfrowych, telewizyjnych, jak i w świecie Internetu.