Projekt:

Wykorzystać szansę. Digitalizacja zbiorów WiMBP w Bydgoszczy. 2015

Informacje ogólne

Okres realizacji:

20 kwietnia 2015 - 31 grudnia 2015

Okres zawarcia umowy:

18 czerwca 2015

Nazwa wnioskodawcy / beneficjenta:

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im.dr.Witolda Bełzy w Bydgoszczy

Budżet: 214847,49

Rodzaj projektu:

    Biblioteczny, Muzealny

Charakterystyka projektu:

Usługa

Opis projektu

W ramach realizacji projektu, w wyniku zleceń zewnętrznych oraz pracy pracowników Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy, osiągnięte zostały wszystkie przewidywane wskaźniki rezultatów zadania. W ramach zadania zgodnie z planem zdigitalizowano 14 tytułów prasy regionalnej, w tym: Bromberger Tageblatt (późn. Deutsche Rundschau) 1888-1944, Głos Tucholski – 1925, 1928-1929, Głos Krajny – 1931-1939, Bromberger Kreisblatt (późn. Orędownik na Powiat Bydgoski) 1855, 1873-1939, Bromberger Stadt-Anzeiger (późn. Orędownik Miasta Bydgoszczy) 1884-1939, Orędownik Powiatu Żnińskiego 1928-1939, Orędownik Powiatu Strzelińskiego 1927-1930, Orędownik Powiatu Świeckiego 1928, Orędownik Powiatu Mogileńskiego 1927-1935, Piast 1931-1936, Tygodnik Sportowy 1929-1939, Kalendarz Dziennika Bydgoskiego 1925, 1928-1939, Arkona 1945-1948 oraz Gazeta Pomorska 1949-1959. Ogółem ramach zadania wykonano 214.056 skanów (planowane było 204.294). Zdigitalizowane zbiory są sukcesywnie publikowane na stronie internetowej Kujawsko-Pomorskiej Bibliotece Cyfrowej (www.kpbc.umk.pl/dlibra). Natomiast obiekty, do których nie wygasły jeszcze prawa autorskie można przeglądać w Pracowni Regionalnej WiMBP, gdzie do dyspozycji czytelników oddano trzy stanowiska komputerowe z bezpośrednim dostępem nich. W realizację zadania zaangażowanych było 6 pracowników WiMBP w Bydgoszczy oraz pracownicy zewnętrznej firmy zajmującej się digitalizacją zbiorów.

Opis szczegółowy efektów projektu - część digitalizacyjna / usługowa

125090
- Liczba wykonanych skanów
obiektów bibliotecznych
7685
- Liczba zdigitalizowanych
obiektów bibliotecznych
10.1
- Łączny rozmiar zdigitalizowanych
obiektow [TB]
- Liczba rekordów wprowadzonych
do bazy danych

Udostępnianie

Liczba udostępnionych
obiektów w sieci Internet bezpłatnie:

125090

Liczba skanów udostępnionych w sieci Internet:

125090

Zbiory dostępne są w portalu Europeana pod adresem:

Zbiory dostępne są w portalu FBC pod adresem:

Pozostałe informacje

6
- Liczba osób zaangażowanych w realizację zadania

Opis działań promocyjnych:

Promocja zadania "Wykorzystać szansę. Digitalizacja zbiorów WiMBP w Bdygoszczy." zrealizowana została dzięki: ulotkom wydanym w nakładzie 250 egz. rozpowszechnionym wśród czytelników Biblioteki; kalendarzom wydanym w nakładzie 200 egz. rozpowszechnionym w bibliotekach i instytucjach na terenie całego miasta; informacji na stronie internetowej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy [www.wimbp.bydgoszcz.pl]. We wszystkich materiałach promocyjnych znalazła się informacje o dofinansowaniu zadania ze środków Programu Kultura+ wraz z logotypami MKiDN, NInA i Programu Kultura+ digitalizacja oraz Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wraz z herbem województwa,