Projekt:

Stworzenie infrastruktury i digitalizacja regionaliów. 2015

Informacje ogólne

Okres realizacji:

18 maja 2015 - 21 grudnia 2015

Okres zawarcia umowy:

18 czerwca 2015

Nazwa wnioskodawcy / beneficjenta:

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wielkopolskim

Budżet: 308043,94

Rodzaj projektu:

    Biblioteczny

Charakterystyka projektu:

Inwestycja, Usługa

Opis projektu

W ramach wydatków inwestycyjnych zrealizowano zakup skanera A1 z osprzętem i oprogramowaniem, skanera do mikrofilmów, a z wkładu własnego serwera do udostępniania zdigitalizowanych materiałów wraz z dyskami oraz zewnętrznej macierzy dyskowej. Z wydatków bieżących zakupiono pozostały sprzęt i oprogramowanie oraz sfinansowano szkolenie dla 2 administratorów systemu dLibra i 9 redaktorów biblioteki cyfrowej, a także zrealizowano przygotowanie materiałów do digitalizacji i opracowanie metadanych (5 umów zleceń). Podpisano również 1 umowę cywilno - prawną w związku z zakupem 200 negatywów do digitalizacji. W ramach zadania stworzona została pracownia digitalizacyjna wyposażona w sprzęt i oprogramowanie umożliwiające digitalizację wszystkich rodzajów dokumentów, w tym wielkoformatowych (mapy, plakaty, grafika, gazety), negatywów i mikrofilmów. Uruchomienie pracowni umożliwiło rozpoczęcie procesu cyfryzacji zasobów WiMBP. W ramach wydatków inwestycyjnych zrealizowano zakup skanera A1 z osprzętem (skaner, komputer, monitor) i oprogramowaniem, skanera do mikrofilmów, a z wkładu własnego serwera do udostępniania zdigitalizowanych materiałów wraz z dyskami oraz zewnętrznej macierzy dyskowej. Z wydatków bieżących zakupiono skaner do slajdów i negatywów. Zakupiono oprogramowanie specjalistyczne: serwerowe dla biblioteki cyfrowej Libra, oprogramowanie djvu, Corel PaintShop Photo Pro X7, ABBY PDF Transformer Plus BOX, oprogramowanie PINNACLE i oprogramowanie systemowe komputera zintegrowanego ze skanerem. Łącznie kupiono 7 szt. sprzętu oraz 6 szt, oprogramowania. W realizację zadania zaangażowanych było 8 pracowników WiMBP, w tym 3 pracowników Działu Zbiorów Regionalnych (opracowanie metadanych), 2 pracowników Działu Zbiorów Specjalnych (opracowanie metadanych), 1 informatyk (administrator systemu dLibra), 1 osoba z dużym doświadczeniem fotograficznym - nowo utworzone stanowisko ds. digitalizacji zbiorów (skanowanie materiałów), 1 pracownik Działu Administracyjno - Gospodarczego (realizacja procedur przetargowych, nadzór nad dostawą i instalacją zakupionego sprzętu). Do dnia zakończenia realizacji zadania wykonano 6700 skanów, wprowadzono do bazy 2003 rekordy. Ogółem zdigitalizowane zostały 2003 obiekty, w tym 257 map, 48 grafik, 508 pocztówek, 4 książki, 45 fotografii, 941 dokumentów życia społecznego oraz 200 klatek negatywów. Wskaźniki osiągnięte zostały na poziomie wyższym niż ujęto w planie. Zdigitalizowany materiał spełnia wymogi określone w Katalogu Praktyk i Standardów Digitalizacji dla materiałów bibliotecznych. Dokumenty zostały udostępnione na serwisie internetowym dLibra.wimbp.gorzow.pl.  

Opis szczegółowy efektów projektu - część inwestycyjna

1
- Liczba utworzonych pracowni digitalizacyjnych

Pracownie

1
- Liczba utworzonych stanowisk digitalizacyjnych

Lokalizacja stanowiska

  1. Pracowania digitalizacyjna WiMB im. Z. Herberta. 2015 1

Opis szczegółowy efektów projektu - część digitalizacyjna / usługowa

6700
- Liczba wykonanych skanów
obiektów bibliotecznych
2410
- Liczba zdigitalizowanych
obiektów bibliotecznych
0.15
- Łączny rozmiar zdigitalizowanych
obiektow [TB]
2003
- Liczba rekordów wprowadzonych
do bazy danych

Udostępnianie

Liczba udostępnionych
obiektów w sieci Internet bezpłatnie:

2003

Liczba skanów udostępnionych w sieci Internet:

3408

Zbiory dostępne są w portalu Europeana pod adresem:

Zbiory dostępne są w portalu FBC pod adresem:

Pozostałe informacje

8
- Liczba osób zaangażowanych w realizację zadania

Opis działań promocyjnych:

Na stronie internetowej WiMBp została zamieszczona informacja o projekcie wraz z logotypami MkIDN, NInA, Programu Kultura+ i priorytetu Digitalizacja wraz z zapisem o dofinansowaniu z PW Kultura+. Sprzęt zakupiony w ramach zadania oznaczony został naklejkami z logotypami MKiDN, NInA, PW Kultura+.  W systemie dLibra przy każdym opracowanym obiekcie wpisywana była w polu "sponsor digitalizacji" informacja, że materiał został zdigitalizowany w ramach projektu dofinansowanego ze środków PW Kultura+.