Projekt:

Digitalizacja tygodnika "Odgłosy" i doposażenie pracowni. 2015

Informacje ogólne

Okres realizacji:

1 maja 2015 - 30 grudnia 2015

Okres zawarcia umowy:

18 września 2015

Nazwa wnioskodawcy / beneficjenta:

Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi

Budżet: 89215,64

Rodzaj projektu:

    Biblioteczny

Charakterystyka projektu:

Inwestycja, Usługa

Opis projektu

Zakładane cele, czyli digit. w outsourcingu tygodnika społeczno-kulturalnego "Odgłosy" za lata 1958-1978 oraz zakup sprzętu (serwera, przełącznika ethernetowego, 5 komputerów) zostały osiągnięte. Wykonanych zostało 13596 skanów, które zostały umieszczone na macierzy dyskowej. W stosunku do planu wykonano 1096 skanów więcej, digitalizując rocznik 1979 "Odgłosów". Zgodnie z harmonogramem do 30 listopada 2015 r. zeskanowany materiał opublikowano w całości w Bibliotece Cyfrowej Regionalia Ziemi Łodzkiej.  Wykonano 13596 skanów. Całość zeskanowanego materiału opublikowano w Bibliotece Cyfrowej - Regionalia Ziemie Łódzkiej. Zakupiono serwer Dell R530 z 8 dyskami twardymi  (2x300GB SAS, 6 x 4TB NLSAS), z zasilaczem awaryjnym i nośnikami LTO-5 do archiwizacji danych, zarządzalny, 48 portowy przełącznik gigabitowy D-Link typu DGS-3120 oraz 5 komputerów do oglądania materiału zdigitalizowanego.  Łącznie zakupiono 7 szt. sprzętu. Liczba doposażonych pracowni digitalizacyjnych: 1.

Opis szczegółowy efektów projektu - część digitalizacyjna / usługowa

13596
- Liczba wykonanych skanów
obiektów bibliotecznych
23
- Liczba zdigitalizowanych
obiektów bibliotecznych
0.92
- Łączny rozmiar zdigitalizowanych
obiektow [TB]
1119
- Liczba rekordów wprowadzonych
do bazy danych

Udostępnianie

Liczba udostępnionych
obiektów w sieci Internet bezpłatnie:

1119

Liczba skanów udostępnionych w sieci Internet:

13596

Zbiory dostępne są w portalu Europeana pod adresem:

Zbiory dostępne są w portalu FBC pod adresem:

Pozostałe informacje

5
- Liczba osób zaangażowanych w realizację zadania
1
- Liczba partnerów lub instytucji zaangażowanych w realizację projektu

Partnerzy

  1. Narodowy Instytut Audiowizualny

Opis działań promocyjnych:

Na stronie WWW Biblioteki oraz na stronie Biblioteki Cyfrowej Regionalia Ziemi Łódzkiej umieszczono informację o publikacji  w BC "Odgłosów" i zakupieniu sprzętu oraz, że Zadanie dofinansowane zostało ze środków WPR Kultura+. Obok informacji umieszczono logotypy: Na stronie Biblioteki Cyfrowej kolekcję "Program Kultura+" uzupełniono o "Ogłosy". Informację o Zadaniu zamieszczono na facebooku WBP i Łodzkie Czyta.