Projekt:

Rekonstrukcja cyfrowa obrazu i dźwięku 3 filmów fabularnych. 2015

Informacje ogólne

Okres realizacji:

4 maja 2015 - 31 grudnia 2015

Okres zawarcia umowy:

18 czerwca 2015

Nazwa wnioskodawcy / beneficjenta:

Studio Filmowe Zebra

Budżet: 800000,00

Rodzaj projektu:

    Audiowizualny

Charakterystyka projektu:

Usługa

Opis projektu

W okresie realizacji zadania od 04.05.2015 do 31.12.2015 wykonano w pierwszej kolejności przeglądy techniczne materiałów wyjściowych filmów, dokonując ich oceny i stopnia trudności prac. Po konsultacji z twórcami filmów do prac rekonstrukcji obrazu wybrano: WFDiF, DI Factory, Fixafilm, a do prac rekonstrukcji dźwięku: Soundplace, dreamsound oraz Prosound. W omawianym czasie wykonano czyszczenie materiałów, skanowanie negatywów  i wybranych materiałów światłoczułych, wykonano konforming, prace rekonstrukcyjne i korekcję barwną oraz prace rekonstrukcji dźwięku. Liczba partnerów lub instytucji zaangażowanych w realizację projektu: 8.

Opis szczegółowy efektów projektu - część digitalizacyjna / usługowa

477318
- Liczba wykonanych skanów
obiektów audiowizualnych
3
- Liczba zdigitalizowanych
obiektów audiowizualnych
- Łączny czas trwania zdigitalizowanych
materiałów audiowizualnych
50
- Łączny rozmiar zdigitalizowanych
obiektow [TB]
3
- Liczba rekordów wprowadzonych
do bazy danych

Udostępnianie

Liczba skanów udostępnionych w sieci Internet:

469440

Zbiory dostępne są w portalu Europeana pod adresem:

Zbiory dostępne są w portalu FBC pod adresem:

Pozostałe informacje

25
- Liczba osób zaangażowanych w realizację zadania

Opis działań promocyjnych:

Do każdego z filmów wykonywane są materiały promocyjne w postaci materiałów porównawczych zawierających wybrane, krótki fragmenty przed i po rekonstrukcji obrazu, pozwalające w bardzo skrótowej formie uświadomić widzom skalę zniszczenia materiałów pierwotnych i wartość filmu w dobrej jakości. Na stronie internetowej www.zebrafilm.pl zamieszczane są na bieżąco informacje o pracach rekonstrukcyjnych, także strona baza.nina.gov.pl uzupełniania jest o kolejne działania.