Projekt:

Digitalizacja najcenniejszych arrasów z kolekcji wawelskiej. 2015.

Informacje ogólne

Okres realizacji:

1 lipca 2015 - 31 grudnia 2015

Okres zawarcia umowy:

18 czerwca 2015

Nazwa wnioskodawcy / beneficjenta:

Małopolski Instytut Kultury w Krakowie

Budżet: 300149,18

Rodzaj projektu:

    Muzealny

Charakterystyka projektu:

Inwestycja, Usługa

Opis projektu

Celem zadania była digitalizacja, wizualizacja i publikacja unikalnej kolekcji arrasów wawelskich Zygmunta Augusta. Kustosze dokonali selekcji zbioru 16 tkanin, który stanowi reprezentacyjny przegląd całej kolekcji (wraz ze zdigitalizowaną pilotażowo tapiserią „Szczęśliwość Rajska”), której duża część zdeponowana jest w magazynach. Zaprojektowana i wykonana przez największych ówczesnych flamandzkich artystów i warsztaty, prócz walorów artystycznych i treściowych, posiada fascynującą historię, o szczególnym znaczeniu dla narodu polskiego. Powstałe w Brukseli, w l. 40. XVI wieku, zamówione i przywiezione na Wawel w l. 50 XVI wieku arrasy tworzą kilka serii tematycznych, różniących się również formatem i przeznaczeniem. Arrasy te stanowią nie tylko zabytek najwyższej klasy artystycznej, ale są też nierozerwalnie związane z dziejami Rzeczypospolitej, stanowiąc świadectwo przeszłości Polski i jej niepodważalnej pozycji kulturalnej w dawnych wiekach. Kolekcja ta wydaje się jednym z najbardziej znanych zabytków w Polsce, jednak paradoksalnie rozpoznawalność ta jest zwodnicza, a wrażenie powszechnej znajomości wawelskiego zbioru wiąże się często z powierzchownością i wyrywkowością owej wiedzy, tymczasem kryje ona w sobie mnóstwo wątków tematycznych i fascynującą historię. Część tkanin jest świeżo po konserwacji, pozostałe w stanie bardzo dobrym, co pozwoliło wydobyć ich artystyczną i technologiczną istotę. Arrasy na co dzień są prezentowane w komnatach Zamku Królewskiego na Wawelu seriami, wymienianymi co 4 lata, więc publikacja ich wizerunków na Portalu umożliwi użytkownikom polskim i zagranicznym stały dostęp do jednej z najważniejszych reprezentacji dziedzictwa kulturowego Polski, a zarazem symbolu polskiej państwowości. Dla realizacji celu projektu konieczna była rozbudowa infrastruktury technicznej Regionalnej Pracowni Digitalizacji, w ramach realizacji projektu zakupiono: stacjonarny skaner 3D pracujący w rozdzielczości ok. 0.1 mm wraz z dwoma licencjami, specjalistyczny sprzęt fotograficzny, dyski do macierzy wraz z usługą instalacji oraz dyski zewnętrzne USB. W ramach realizacji projektu „Digitalizacja najcenniejszych arrasów z kolekcji wawelskiej” zrealizowano niżej wymienione działania: dokonano digitalizacji obiektów muzealnych w siedzibie Partnera projektu zgodnie z przyjętym harmonogramem. Specyfika arrasów wymagała wykorzystania skanowania trójwymiarowego wielkogabarytowego (0.51 mm) oraz wysokorozdzielczej fotografii z pikselem terenowym (0.5 mm). Zatem digitalizacji dokonano z wykorzystaniem wielkoformatowego skaningu laserowego oraz fotogrametrii i skanowania submilimetrowego. Ponadto dla każdego z obiektów wybrane zostały we współpracy z konserwatorami fragmenty o szczególnej wartości artystycznej i narracyjnej, które zostały zeskanowane skanerem strukturalnego światła białego w rozdzielczości 0.1 mm oraz sfotografowane z pikselem terenowym na poziomie 0.1 mm. Nastepnie dane pozyskane w procesie digitalizacji zostały poddane edycji i obróce graficznej, treści graficzne zostały przygotowanie do publikacji na portalu, utworzono modele 3D. Równocześnie trwały prace redakcyjne i edytorskie nad materiałami merytorycznymi nt. digitalizowanych obiektów. Pracownicy z redakcji merytorycznej wraz z kustoszami i specjalistami współtworzyli treści merytoryczne (opisy obiektów, teksty „Czy wiesz, że”). Dokonano także tłumaczenia opisów obiektów na język angielski wraz z proofreadingiem oraz części tekstów kontekstowych. Opracowane dane pozyskane w procesie digitalizacji zostały opublikowane na Portalu i udostępnione na 2 poziomach: Materiały z digitalizacji w postaci źródłowych plików cr2 (zdjęcia) oraz w uniwersalnych, otwartych formatach PLY i OBJ (chmury punktów, siatki trójkątów) zostały wprowadzone do Repozytorium, dostępnego dla pracowników Wawelu oraz dla redakcji Portalu. Cyfrowe wizerunki obiektów, uzupełnione o opisy, teksty kontekstowe, metadane, materiały edukacyjne zostały opublikowane w postaci zbiorczych prezentacji na karcie konkretnego obiektu na ogólnie dostępnym Portalu muzea.malopolska.pl. Wszystkie zgromadzone materiały są udostępniane bezpłatnie z możliwością pobrania do celów edukacyjnych.

Opis szczegółowy efektów projektu - część digitalizacyjna / usługowa

32
- Liczba wykonanych skanów
obiektów muzealnych
16
- Liczba zdigitalizowanych
obiektów muzealnych
0.42
- Łączny rozmiar zdigitalizowanych
obiektow [TB]
48
- Liczba rekordów wprowadzonych
do bazy danych

Udostępnianie

Liczba udostępnionych
obiektów w sieci Internet bezpłatnie:

32

Liczba skanów udostępnionych w sieci Internet:

32

Zbiory dostępne są w portalu Europeana pod adresem:

Zbiory dostępne są w portalu FBC pod adresem:

Pozostałe informacje

10
- Liczba osób zaangażowanych w realizację zadania
1
- Liczba partnerów lub instytucji zaangażowanych w realizację projektu

Partnerzy

  1. Narodowy Instytut Audiowizualny

Opis działań promocyjnych:

16 listopada o 11:00 na Zamku Królewskim na Wawelu została zorganizowana konferencja prasowa podsumowująca digitalizację 16 arrasów z kolekcji wawelskiej. Na potrzeby wydarzenia zostały zaprojektowane oraz wydrukowane następujące masteriały: zaproszenia, naklejki oraz zakładka. Powstało również zaproszenie w wersji elektronicznej. Ok. 50 dziennikarzy otrzymało zaproszenia z czego na konferencji pojawiło się 17, z takim mediów jak m.in.: Radio Polskie, PAP, TVN24, TVP Kraków, Dziennik Polski, Gazeta Krakowska, Gazeta Wyborczas, Alma Master, Radio Kraków.