Projekt:

Centralna Baza Judaików - etap III. 2015

Informacje ogólne

Okres realizacji:

4 maja 2015 - 31 grudnia 2015

Okres zawarcia umowy:

29 czerwca 2015

Nazwa wnioskodawcy / beneficjenta:

Muzeum Historii Żydów Polskich

Budżet: 101577,99

Rodzaj projektu:

    Muzealny

Charakterystyka projektu:

Inwestycja, Usługa

Opis projektu

Celem zadania była łączna digitalizacja 1250 juadików i udostęnienie w Internecie na stronie Centralnej Bazy Judaików 1200 obiektów z kolekcji MHŻP oraz 4 instytucji partnerskich - Zrealizowane. Zdigitalizowane i opracowane zostały kolekcje następujących instytucji partnerskich - Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny (201 obiektów), Muzem Kresów w Lubaczowie (132 obiekty), Muzeum Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego we Włodawie (199 obiektów), Muzeum - Zamku w Łańcucie (165 obiektów), o 7 7 obiektów więcej niż zakładano. Z kolekcji Muzeum Historii Żydów Polskich zdigitalizowanych zostało ponad plan 565 obiektów (o 5 obiektów więcej). Łącznie w całym projekcie zdigitalizowano 1262 obiektów - o 12 obiektów więcej.  Zadanie obejmujące stopniowe doposażenie pracowni digitalizacyjnej muzuem, niezbędne do realizacji projektu (zakup oprogramowania do obróbki cyfrowej zdjęć oraz 6 twardych sysków do przechowywania danych - zrealizowane. Fotografowanie obiektów + przygotowywanie opisów judaików z kolekcji w Lubaczowie; Fotografowanie obiektów + przygotowywanie opisów judaików z kolekcji w Łańcucie; Fotografowanie obiektów + przygotowywanie opisów judaików z kolekcji we Włodawie. Liczba kupionego sprzętu: 6 szt. + 1 szt. oprogramowania (10 licencji), w tym: Zakup oprogramowania do obróbki cyfrowej na 10 stanowisk; Zakup dysków zewnętrznych 3.5", 4 TB, USB 3.0 x6 sztuk; Liczba partnerów lub instytucji zaangażowanych w realizację projektu: 4.  

Opis szczegółowy efektów projektu - część digitalizacyjna / usługowa

7731
- Liczba wykonanych skanów
obiektów muzealnych
1262
- Liczba zdigitalizowanych
obiektów muzealnych
1.01
- Łączny rozmiar zdigitalizowanych
obiektow [TB]
1262
- Liczba rekordów wprowadzonych
do bazy danych

Udostępnianie

Liczba udostępnionych
obiektów w sieci Internet bezpłatnie:

1200

Liczba skanów udostępnionych w sieci Internet:

7200

Zbiory dostępne są w portalu Europeana pod adresem:

Zbiory dostępne są w portalu FBC pod adresem:

Pozostałe informacje

15
- Liczba osób zaangażowanych w realizację zadania

Opis działań promocyjnych:

Promocja Centralnej Bazy Judaików maiła miejsce w dwóch mediach: w prasie i internecie. Muzeum rozpoczęło informowanie o projekcie na swoich profilach na Facebooku, Instagramie oraz na swoim kanale w Google Cultural Institute w formie kolejnej wersji języskowek - indonezyjskeij - wirtualnej wystawy pt. Odsyskać opowieść.