Projekt:

Digitalizacja zbiorów regionalnych. 2015

Informacje ogólne

Okres realizacji:

1 maja 2015 - 31 grudnia 2015

Okres zawarcia umowy:

18 czerwca 2015

Nazwa wnioskodawcy / beneficjenta:

DOLNOŚLĄSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA im. Tadeusza Mikulskiego

Budżet: 104264,52

Rodzaj projektu:

    Biblioteczny

Charakterystyka projektu:

Inwestycja, Usługa

Opis projektu

Zdigitalizowano wszystkie pozycje zawarte w załącznikach 1, z wyjątkiem "Glatzer Land, 1926", z powodu jego zaginięcia w bibliotece w Kłodzku. W miejsce brakującego rocznika zdigitalizowano inny tytuł; "Gesammelte Nachrichten von Frankenstein und der Umgegeend 1829-1830". Zdigitalizowano łącznie 20 tytułów ( w tym 28 tomów książek i 752 numerów czasopism), łącznie wykonano 15438 skanów. Zakupiono serwer i utworzono na nim pamieć masową opartą o kontroler RAID-5 do archiwizacji danych. Zakupiono również dwa aparaty cyfrowe. Dział Digitalizacji został powięszkony o jeden etat, który po zakończeniu realizacji projektu zostanie utrzymany w dziale. Liczba doposażonych pracowni digitalizacyjnych: 1: Zakupiono: 3 szt. sprzętu + 2 szt, oprogramowania, w tym: Serwer - pamięć masowa. Cena skalkulowana w oparciu o informacje producenta i sklep; RedHat Linux Enterprise; 2 zestawy: Canon EOS 6 z obiektywem Canon 50mm f/1.4 EF USM; Canon ACKE6 zasilacz 2 sztuki; ABBYY FineReader 12 Professional Edition.

Opis szczegółowy efektów projektu - część digitalizacyjna / usługowa

15438
- Liczba wykonanych skanów
obiektów bibliotecznych
780
- Liczba zdigitalizowanych
obiektów bibliotecznych
0.48
- Łączny rozmiar zdigitalizowanych
obiektow [TB]
780
- Liczba rekordów wprowadzonych
do bazy danych

Udostępnianie

Liczba udostępnionych
obiektów w sieci Internet bezpłatnie:

780

Liczba skanów udostępnionych w sieci Internet:

15277

Zbiory dostępne są w portalu Europeana pod adresem:

Zbiory dostępne są w portalu FBC pod adresem:

Pozostałe informacje

1
- Liczba osób zaangażowanych w realizację zadania
1
- Liczba partnerów lub instytucji zaangażowanych w realizację projektu

Partnerzy

  1. BWD

Opis działań promocyjnych:

Informacja o projekcie została zamieszczona w czasopiśmie "Książka i Czytelnik". Zostały również zamieszczone informacje o realizacji projektu na stronie biblioteki, jak też na stronach: "NaszBiznes.24.pl", "EBIB", "YouTube" oraz "tuwroclaw.com". Wszystkie zdigitalizowane dokuementy zostały opublikowane w wydzielonej kolekcji "ProjektKULTURA+"