Projekt:

Rekonstrukcja cyfrowa 7 arcydzieł polskiej kinematografii. 2014

Informacje ogólne

Okres realizacji:

11 lipca 2014 - 31 grudnia 2014

Okres zawarcia umowy:

24 września 2014

Nazwa wnioskodawcy / beneficjenta:

Studio Filmowe KADR

Budżet: 1508011,75

Rodzaj projektu:

    Audiowizualny

Charakterystyka projektu:

Usługa

Opis projektu

Wykonano skany negatywów światłoczułych 4K oraz digitalizacja ścieżek dźwiękowych dwóch filmów, poprzedzone przeglądem jakosci technicznej i oceną techniczną materiałów wyjściowych oraz czyszczeniem materiałów wybranych do digitalizacji. Dokonano archiwizacji skanów. Wykonano konforming, korekcję kolorystyczną lub gęstościową, rekonstrukcję cyfrową obrazu filmu oraz synchronizację, rekonstrukcję i remastering dżwięku. Liczba partnerów lub instytucji zaangażowanych w realizację projektu: 7.

Opis szczegółowy efektów projektu - część digitalizacyjna / usługowa

674402
- Liczba wykonanych skanów
obiektów audiowizualnych
6
- Liczba zdigitalizowanych
obiektów audiowizualnych
- Łączny czas trwania zdigitalizowanych
materiałów audiowizualnych
57.242
- Łączny rozmiar zdigitalizowanych
obiektow [TB]
6
- Liczba rekordów wprowadzonych
do bazy danych

Udostępnianie

Liczba skanów udostępnionych w sieci Internet:

674402

Zbiory dostępne są w portalu Europeana pod adresem:

Zbiory dostępne są w portalu FBC pod adresem:

Pozostałe informacje

20
- Liczba osób zaangażowanych w realizację zadania

Opis działań promocyjnych:

Zadania są promowane poprzez zrealizowane przez SF KADR wcześniejsze rekonstrukcja przeprowadzone we współpracy z NInA, w wyniku których cyfrowej rekonstrukcji i digitalizacji poddanych zostało szereg filmów znajdujących się w zasobach SF KADR. Pokazywane są również na międzynarodowych festiwalach, które uruchamiają w tym celu sekcje klasyczne. Studio we współpracy a Agora S.A. sukcesywnie wydaje wszystkie zrekonstruowane cyfrowo filmy na płytach DVD w ramach serii "Mistrzowie Polskiego Kina".