Projekt:

Rekonstrukcja cyfrowa 2 arcydzieł polskiej kinematografii. 2013

Informacje ogólne

Okres realizacji:

2 sierpnia 2013 - 31 grudnia 2013

Okres zawarcia umowy:

4 października 2013

Nazwa wnioskodawcy / beneficjenta:

Studio Filmowe KADR

Budżet: 500000,00

Rodzaj projektu:

    Audiowizualny

Charakterystyka projektu:

Usługa

Opis projektu

Wykonano skany negatywów światłoczułych 4K oraz digitalizacja ścieżek dźwiękowych dwóch filmów, poprzedzone przeglądem jakości technicznej i oceną techniczną materiałów wyjściowych oraz czyszczeniem materiałów wybranych do dogitalizacji. Dokonano archwizacji skanów. Wykonano konforming, korekcję kolorystyczną lub gęstościową, rekonstrukcję cyfrową obrazu filmu oraz synchronizację, rekonstrukcję i remastering dźwięku. Prace te odbywały się pod nadzorem twórców. Opracowano dwie wersje językowe filmów, opracowano i wykonano materiały promocyjne. Wykonano kopie cyfrowe filmów założone w planie. Dokonano kontroli jakości wykonania rekonstrukcji obrazu i dźwięku. Wszystkie filmy objęte zadaniem zostały przyjęte na kolaudacjach z udziałem komisji w kinie wyposażonym w projektor DCP. Liczba partnerów lub instytucji zaangażowanych w realizację projektu: 9.

Opis szczegółowy efektów projektu - część digitalizacyjna / usługowa

231797
- Liczba wykonanych skanów
obiektów audiowizualnych
2
- Liczba zdigitalizowanych
obiektów audiowizualnych
- Łączny czas trwania zdigitalizowanych
materiałów audiowizualnych
17
- Łączny rozmiar zdigitalizowanych
obiektow [TB]
20
- Liczba rekordów wprowadzonych
do bazy danych

Udostępnianie

Liczba skanów udostępnionych w sieci Internet:

173848

Zbiory dostępne są w portalu Europeana pod adresem:

Zbiory dostępne są w portalu FBC pod adresem:

Pozostałe informacje

18
- Liczba osób zaangażowanych w realizację zadania

Opis działań promocyjnych:

Zadania są promowane poprzez zrealizowane przez SF "KADR" wcześniejsze rekonstrukcje przeprowadzone we współpracy z NInA, w wyniku których cyfrowej rekonstrukcji i digitalizacji poddanych zostało szereg filmów znajdujących się w zasobach SF KADR. Wynika to z faktu, że termin zakończenia aktualnych zadań przypada na grudzień 2013 r. Większość z filmów objętych aktualnymi zadaniami chcemy zaprezentować widzom na najbliższym Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni.