Projekt:

Rekonstrukcja cyfrowa 2 arcydzieł polskiej kinematografii. 2012

Informacje ogólne

Okres realizacji:

1 września 2012 - 31 sierpnia 2013

Okres zawarcia umowy:

15 października 2012

Nazwa wnioskodawcy / beneficjenta:

Studio Filmowe KADR

Budżet: 744827,90

Rodzaj projektu:

    Audiowizualny

Charakterystyka projektu:

Usługa

Opis projektu

Wykonano skany negatywów światłoczułych 4K dwóch filmów, poprzedzone przeglądem jakości technicznej i oceną techniczną materiałów wyjściowych oraz czyszczeniem materiałów ybranych do digitalizacji. Dokonano archiwizację skanów. Wykonano konforming, korekcję kolorystyczną lub gętościową, rekonstrukcję cyfrową obrazu filmu oraz digitalizację, synchronizację, rekonstrukcję i remastering dźwięku. Opracowano dwie wersje językowe filmów, opracowano i wykoano materiały promocyjne. Wykonano koppie cyforwe filmów założone w planie. Dokonano kontroli jakości wykonania rekonstrukcji obrazi i dźwięku. Wszystkie filmy objęte zadaniem zostały przyjęte na kolaudacjacj z udziałem komisji w kinie "Kultura". SF KADR zapewniło nadzór nad procesem rekonstrukcji filmów i opracowaniem dokumentacji rozliczeniowej. Liczba partnerów lub instytucji zaangażowanych w realizację projektu: 7

Opis szczegółowy efektów projektu - część digitalizacyjna / usługowa

336960
- Liczba wykonanych skanów
obiektów audiowizualnych
2
- Liczba zdigitalizowanych
obiektów audiowizualnych
- Łączny czas trwania zdigitalizowanych
materiałów audiowizualnych
28
- Łączny rozmiar zdigitalizowanych
obiektow [TB]
20
- Liczba rekordów wprowadzonych
do bazy danych

Udostępnianie

Liczba skanów udostępnionych w sieci Internet:

252720

Zbiory dostępne są w portalu Europeana pod adresem:

Zbiory dostępne są w portalu FBC pod adresem:

Pozostałe informacje

18
- Liczba osób zaangażowanych w realizację zadania