Projekt:

Budowa Cyfrowego Muzeum Narodowego w Warszawie - etap IV. 2014

Informacje ogólne

Okres realizacji:

1 września 2014 - 31 lipca 2015

Okres zawarcia umowy:

27 sierpnia 2015

Nazwa wnioskodawcy / beneficjenta:

Muzeum Narodowe w Warszawie

Budżet: 1068789,10

Rodzaj projektu:

  Muzealny

Charakterystyka projektu:

Inwestycja, Usługa

Opis projektu

Wprowadzono 14900 nowych rekordów do bazy danych, a także zredagowano pod kątem umieszczenia w serwisie Cyfrowe MNW 6100 istniejących wpisów. Zakupiono 2 nowe serwery do oddziałów Muzeum (Muzeum Rzeźby w Królikarnii oraz Muzeum w Nieboriwie i Arkadii), zakupiono nową półkę do macierzy dyskowych.  Wykonano 7844 zdjęcia cyfrowe zabytków.  Zakupiono 9 szt. sprzętu + 1 szt. oprogramowania, w tym: Zakup komputera ( procesor Intel Xeon, model procesora E52620), (2.0 GHz, 15 MB Cahce, Turbo 2.5 GHz). Pojemnosć pamięci DRAM 16 GB, pojemność dysku twardego 1000 GB) wraz z oprogramowaniem

Opis szczegółowy efektów projektu - część inwestycyjna

1
- Liczba utworzonych pracowni digitalizacyjnych

Pracownie

 1. Pracownie fotograficzne

1
- Liczba doposażonych pracowni digitalizacyjnych

Pracownie

 1. Pracownie fotograficzne

Lokalizacja stanowiska

 1. Pracownie fotograficzne 1

Opis szczegółowy efektów projektu - część digitalizacyjna / usługowa

10566
- Liczba wykonanych skanów
obiektów muzealnych
8885
- Liczba zdigitalizowanych
obiektów muzealnych
1.1
- Łączny rozmiar zdigitalizowanych
obiektow [TB]
14900
- Liczba rekordów wprowadzonych
do bazy danych

Dodatkowe informacje o bazie danych i jej dostępności:

Baza danych jest dostępna wewnętrznie na terenie Muzeum. Goście Muzeum i osoby prowadzące kwerendy mają dostęp do bazy - opartej o system muzealny MONA. Wybrane dane są eksportowane z MONY do Cyfrowego MNW

Udostępnianie

Serwis internetowy na którym udostępniane są zbiory:

Liczba udostępnionych
obiektów w sieci Internet bezpłatnie:

7602

Liczba skanów udostępnionych w sieci Internet:

7602

Pozostałe informacje

38
- Liczba osób zaangażowanych w realizację zadania
1
- Liczba partnerów lub instytucji zaangażowanych w realizację projektu

Partnerzy

 1. Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe

Opis działań promocyjnych:

W grudniu przygotowano ulotkę informacyjną dotyczącą digitalizacji w Muzeum Narodowym w Warszawie.  W ulotce znalazły się loga MKiDN, NInA oraz WPR Kultura+, ulotka rozdawana m.in. na konferencji TPDL 2015 (19th International Conference on Theory and Practice of Digital Libraries)

Najciekawsze zdigitalizowane obiekty:

 1. Śr.5; nieznany (rzeźbiarz, rzeźbiarz działający we Wrocławiu ca. 1360); Wrocław; Krucyfiks Mistyczny; ok. 1360;

  http://cyfrowe.mnw.art.pl/dmuseion/docmetadata?id=3337&show_nav=true zobacz obiekt >>

 2. MP 1244; Matejko, Jan (1838-1893) (malarz); Bohdan Chmielnicki z Tuhaj-bejem pod Lwowem; 1885; olej; deska dębowa; 130 x 79

  http://cyfrowe.mnw.art.pl/dmuseion/docmetadata?id=4962&show_nav=true zobacz obiekt >>

 3. 74326; Pfaff, Jeremias (fl. 1639-ca 1682) (zegarmistrz); Niemcy, Augsburg (Niemcy); Zegar - automat; ok. poł. XVII w.; odlew, złocenie, cyzelowanie, zegarmistrzowska; brąz, dąb, mosiądz, spiż, stal; 32 x 22 x 14,5

  http://cyfrowe.mnw.art.pl/dmuseion/docmetadata?id=18128&show_nav=true zobacz obiekt >>