Projekt:

Digitalizacja mistrzowskiej kolekcji Studia SeMaFor cz. II. 2015

Informacje ogólne

Okres realizacji:

1 czerwca 2015 - 31 grudnia 2015

Okres zawarcia umowy:

18 sierpnia 2015

Nazwa wnioskodawcy / beneficjenta:

Filmoteka Narodowa

Budżet: 1014338,32

Rodzaj projektu:

    Archiwalny, Audiowizualny

Charakterystyka projektu:

Inwestycja, Usługa

Opis projektu

Rezultatem wykonanych prac jest digitalizacja 29 tytułów  filmowych jednoczęściowych i digitalizacja 1 serialu (13 tytułów) o długości łącznej 16651 mb - digitalizacja obrazu (52 akty). Łącznie 42 tytuły. Tym samym przekroczono planowany wksaźnik zdigitalizowanych elementów o 7 tytułów. Z powyższej puli wybrano 26 tytułów, które poddano restauracji cyfrowej i korekcji barwnej, w sposób respektujący oryginalne wartości estetyczne i technologiczne ich produkcji.  Rezultatem wykonanych prac było powstanie kopii wzorcowych DCDM i DCP 26 filmów krótkometrażowych i 2 seriali z kolekcji Studia Se-Ma-For. Zostały doposażone 2 pracownie digitalizacyjne: Liczba kupionego sprzętu 5 szt. + 6 szt. oprogramowania. W tym: macierze, półki macierzowe, zasilacze. Liczba parterów projektu: 5.

Opis szczegółowy efektów projektu - część digitalizacyjna / usługowa

873840
- Liczba wykonanych skanów
obiektów audiowizualnych
42
- Liczba zdigitalizowanych
obiektów audiowizualnych
- Łączny czas trwania zdigitalizowanych
materiałów audiowizualnych
10
- Łączny rozmiar zdigitalizowanych
obiektow [TB]
1500
- Liczba rekordów wprowadzonych
do bazy danych

Udostępnianie

Liczba udostępnionych
obiektów w sieci Internet bezpłatnie:

535

Liczba skanów udostępnionych w sieci Internet:

666380

Zbiory dostępne są w portalu Europeana pod adresem:

Zbiory dostępne są w portalu FBC pod adresem:

Pozostałe informacje

10
- Liczba osób zaangażowanych w realizację zadania

Opis działań promocyjnych:

Wybrane działania promocyjne: 1. FM prowadzi stronę www.repozytorium.fn.org.pl. Od pierwszego półrocza 2015 FM publikuje archiwalne zwiastuny polskich filmów fabulranych oraz fragmenty powojennych filmów fabularnych. Wszystkie materiały filmowe FM prezentuje wraz z opisem, streszczeniem, głosami prasy i komentarzami ekspertów. 2. 26.11.2015 - prezentacja praktyk archiwalnych RC przez dr Elżbietę Wysocką podczas seminairum "Gatunki audialne i audiowizualne", której Repozytorium jest patronem medialnym.