Projekt:

Repozytorium Cyfrowe: rozbudowa, centralizacja i digitalizacja cz. II. 2013

Informacje ogólne

Okres realizacji:

1 sierpnia 2013 - 31 lipca 2014

Okres zawarcia umowy:

4 października 2013

Nazwa wnioskodawcy / beneficjenta:

Filmoteka Narodowa

Budżet: 1459870,91

Rodzaj projektu:

    Audiowizualny

Charakterystyka projektu:

Inwestycja, Usługa

Opis projektu

Głównym celem było zabezpieczenie kolekcji magentycznych materiałów dźwiękowych do polskich filmów fabularnych z lat 1950-1970 poprzez masową digitalizację. W wyniku realizacji projektu zdigitalizowano źródłowe materiały magnetyczne w ilości ponad 300 tytułów (planowana liczba tytułów wg wniosku to 250)- szacowana długość tych materiałów w metrach to około 600 000. W ramach przedsięwzięcia digitalizacji materiałów dźwiękowych i digitalizacji poddano źródłowe materiały magentyczne typu  RR, ER i MR.  Zostały dposażone 2 pracownie digitalizacyjne: Zakupiono 6 szt. sprzętu = 6 szt. oprogramowania, w tym.: Zakup infrastruktury do masowego przechowywania danych cyfrowych i emsji materiałów audiowizualnych w internecie (serwery, macierze dyskowe, biblioteki taśmowe, urządzenia telekomunikacyjne, programy i systemy informatyczne, repozytoria cyfrowe, nośniki danych [2012]. Zakup oprogramowania dla archiwum i serwisów internetowych, mapowanie i eksport zbiorów z baz Filmoteki do Repozytorium (programy i systemy informatyczne) [2012 r.] Zakup infrastruktury do masowego przechowywania danych cyfrowych i emsji materiałów audiowizualnych w internecie (serwery, macierze dyskowe, biblioteki taśmowe, urządzenia telekomunikacyjne, programy i systemy informatyczne, repozytoria cyfrowe, nośniki danych [2013]. Zakup oprogramowania dla archiwum i serwisów internetowych, mapowanie i eksport zbiorów z baz Filmoteki do Repozytorium (programy i systemy informatyczne) [2013 r.]

Opis szczegółowy efektów projektu - część digitalizacyjna / usługowa

370
- Liczba wykonanych skanów
obiektów audiowizualnych
370
- Liczba zdigitalizowanych
obiektów audiowizualnych
- Łączny czas trwania zdigitalizowanych
materiałów audiowizualnych
1.1
- Łączny rozmiar zdigitalizowanych
obiektow [TB]
700
- Liczba rekordów wprowadzonych
do bazy danych

Udostępnianie

Liczba udostępnionych
obiektów w sieci Internet bezpłatnie:

30

Liczba skanów udostępnionych w sieci Internet:

278

Zbiory dostępne są w portalu Europeana pod adresem:

Zbiory dostępne są w portalu FBC pod adresem:

Pozostałe informacje

13
- Liczba osób zaangażowanych w realizację zadania
5
- Liczba partnerów lub instytucji zaangażowanych w realizację projektu

Partnerzy

  1. Narodowy Instytut Audiowizualny
  2. brak nazwy
  3. brak nazwy1
  4. brak nazwy2
  5. brak nazwy3

Opis działań promocyjnych:

Wybrane działania promocyjne: 1. Uruchomienie nowej strony projektu - nowa oprawa graficzna, funkcjonalności, zakladka Magazyn - artykuły promujące zasoby Repozytorium oraz serwisu mobilnego (8.10.2013) 2. Rozpoczęcie promocji projektu na portalach społecznościowych google+ i Pinterest (8.10.2013). 3. Udział Repozytorium Cyfrowego w obchodach 95-lecia istnienia Polskiej Agencji Prasowej (pokaz krinik PAT podczas gali; na Dzień Otwarty PAP Repozytorium przygotowało specjalne blok przedwojennych kronik Polskiej Agencji Telegraficznej.