Projekt:

Repozytorium Cyfrowe: rozbudowa, centralizacja i digitalizacja. 2012

Informacje ogólne

Okres realizacji:

1 sierpnia 2012 - 31 lipca 2013

Okres zawarcia umowy:

15 października 2012

Nazwa wnioskodawcy / beneficjenta:

Filmoteka Narodowa

Budżet: 1719817,50

Rodzaj projektu:

    Audiowizualny

Charakterystyka projektu:

Inwestycja, Usługa

Opis projektu

Działania: 1. Digitalizajca 175 filmów dokumentalnych z okresu przedwojennego w tym kronik PAT, przedwojennych reportaży, filmów oświatowych, dokumentów promocyjnych krajoznawczych i innych. 2. Zdigitalizowane filmy poddano analizie filmoznawczej i historycznej - "prace te wciąż trwają". 3. Przygotowano moduł do mapowania zasobów filmowych z systemu informatycznego "SI Filmoteka" do bazy RC. 4. Pogłębiono spójność bazy ze standardami norm CEN UE i kontynuowana jest współpraca w ramach European Film Gateway i Europeana. 5. W ramach rozwoju funkcjonalnego Serwisu Internetowego Systemu Repozytorium Cyfrowego przygotowano jego nową wersję spełniającą wymagania urządzeń mobilnych. 6. Wybrane materiały poddano digitalizacji: 175 filmów dokumentalnych z okresu przedwojennego w tym kronik PAT i innych zachowanych filmów dokumentalnych w tym zapisów niezidentyfikowanych. Pracownia digitalizacyjna została doposażona: Liczba bazkupionego sprzętu: 10 szt. + 4 szt. oprogramowania. W tym: półka serwera (24TB), zakupiono bibliotekę taśmową wraz z dodatkowym modułem rozszerzającym pozwalającym na zapis 180 TB oraz taśmy LTO5 (455 sztuk). Zakupiono stacje robocze do obróbki wideo i ewidencji materiałów archiwalnych. Zakupiono oprogramowanie do mapowania baz danych cyfrowych, zakup dodatkowych funkcjonalności oprogramowania do archiwizacji w serwisie internetowym (programy i serwisy informatyczne). Zakupiono oprogramowanie serwisu internetowego (programy i systemy informatyczne). Zakupiono infrastrukturę do masowego przechowywania danych cyfrowych i emisji materiałów audiowizualnych w internecie (serwery, macierze dyskowe, biblioteki taśmowe, urządzenia telekomunikacyjne, programy i systemy informatyczne, repozytoria cyfrowe, nośniki danych, akcesoria.).  

Opis szczegółowy efektów projektu - część digitalizacyjna / usługowa

7776018
- Liczba wykonanych skanów
obiektów audiowizualnych
175
- Liczba zdigitalizowanych
obiektów audiowizualnych
- Łączny czas trwania zdigitalizowanych
materiałów audiowizualnych
3.850
- Łączny rozmiar zdigitalizowanych
obiektow [TB]
2000
- Liczba rekordów wprowadzonych
do bazy danych

Udostępnianie

Liczba udostępnionych
obiektów w sieci Internet bezpłatnie:

2000

Liczba skanów udostępnionych w sieci Internet:

5832014

Zbiory dostępne są w portalu Europeana pod adresem:

Zbiory dostępne są w portalu FBC pod adresem:

Pozostałe informacje

13
- Liczba osób zaangażowanych w realizację zadania
5
- Liczba partnerów lub instytucji zaangażowanych w realizację projektu

Partnerzy

  1. brak nazwy
  2. brak nazwy1
  3. Narodowy Instytut Audiowizualny
  4. brak nazwy2
  5. brak nazwy3

Opis działań promocyjnych:

Wybrane działania promocyjne: 1. Udział w festiwalu kultura 2.0 Premiera nowej zakładki w serwisie RC "Animacje i filmy eksperymentalne". Prezentacja serwisów Repozytorium Cyforwe i GAPLA oraz dwóch spotów promujących udostępnioną na stronie serwisu RC kolekcję zdigitalizowanych filmów animowanych (26-27.10.2012) 2. Prezentacja animacji J. Antonisza "Pan Tadeusz", zgiditalizowanej w ramach projektu RC 2011/12, podczas repremiery "Pana Tadeusza" R. Ordyńskiego z 1928 r. (projekcja na video wall w kinie Iluzjon 9.11.2012.