Projekt:

Rozbudowa Repozytorium cyfrowego Filmoteki Narodowej. 2011

Informacje ogólne

Okres realizacji:

12 lipca 2011 - 31 sierpnia 2012

Okres zawarcia umowy:

13 października 2011

Nazwa wnioskodawcy / beneficjenta:

Filmoteka Narodowa

Budżet: 1280115,01

Rodzaj projektu:

    Audiowizualny

Charakterystyka projektu:

Usługa

Opis projektu

1. Digitalizacja i remastering i rekonstrukcja cyforwa animacji z Krakowskiego Studia Filmów Animowanych - 39 tytułów. 2. W wyniku projektu upubliczniono ponad 2500 plakatów filmowych, liczba obiektów audiowizualnych w Repozytorium przekracza 2500. 3. Rozwój infrastruktury systemu Repozytorium Cyfrowego FN. Liczba zakupionego sprzętu: 4 szt. + 2 szt. oprogramowania. W tym: Zakup infrastruktury do masowego przechowywania danych cyfrowych (np. serwery, macierze dyskowe, biblioteki taśmowe, urządzenia telekomunikacyjne, programy i systemy informatyczne, repozytoria cyfrowe, nośniki danych, akcesoria) [2011 r.] Rozwój infrastruktury sieciowej i łącza internetowego, zakup usług informatycznych w tym: projektowania IT, audyty IT, tworzenie: programów, systemów informatycznych i baz danych służących zarządzaniu zasobami cyfrowymi, stron internetowych, portali itp.) [2012 r.] Zakup infrastruktury do masowego przechowywania danych cyfrowych (np. serwery, macierze dyskowe, biblioteki taśmowe, urządzenia telekomunikacyjne, programy i systemy informatyczne, repozytoria cyfrowe, nośniki danych, akcesoria) [2012 r.]  

Opis szczegółowy efektów projektu - część digitalizacyjna / usługowa

480510
- Liczba wykonanych skanów
obiektów audiowizualnych
39
- Liczba zdigitalizowanych
obiektów audiowizualnych
- Łączny czas trwania zdigitalizowanych
materiałów audiowizualnych
5.6121
- Łączny rozmiar zdigitalizowanych
obiektow [TB]
3000
- Liczba rekordów wprowadzonych
do bazy danych

Udostępnianie

Liczba skanów udostępnionych w sieci Internet:

408434

Zbiory dostępne są w portalu Europeana pod adresem:

Zbiory dostępne są w portalu FBC pod adresem:

Pozostałe informacje

20
- Liczba osób zaangażowanych w realizację zadania
5
- Liczba partnerów lub instytucji zaangażowanych w realizację projektu

Partnerzy

  1. Narodowy Instytut Audiowizualny
  2. brak nazwy
  3. brak nazwy1
  4. brak nazwy2
  5. brak nazwy3

Opis działań promocyjnych:

Konferencja prasowa informująca o uruchomieniu serwisu Repozytorium Cyfrowe z udziałem p. Bogdana Zdrojewskiego MKiDN (21.03.2012). Wybrane działania promocyjne: Promocja serwisu Repozytorium Cyfrowego w mediach m.in. przez patronow medialnych: TVP Kultura, Dwójka Polskie Radio, Filmweb, miesięcznik "KINO" w tym wywiady dla "Kuriera Warszawskiego" w TVP INFO (23.03.2012). Prezentacja projektu oraz projekcje filmów animowanych na kongresie Federacji Archwiwów Filmowych (FIAF) w Pekinie, w ramach sypozjum "Animacja na świecie" (23-28.03.2012). Prezentacja projektu podczas konferencji "Cyfrowa Kultura" organizowanej przez fimę IBM i Filmotekę Narodową oraz przegląd Polskiej Kroniki Filmowej w warszawskim kinie Kultura (28-29.05.2012). Prezentacja animacji Juliana Antonisza (zdigitalizowanych w ramach projektu) podczas 57. Festiwalu Filmowego "Wakac Kadry" i 3. Festiwalu Europejskich Szkół Artystycznych i Twórczości "Kręgi Sztuki" w Cieszynie (4-8.07.2012)