Projekt:

Rozwój zasobów cyfrowych Archiwum Państwowego w Lublinie. 2014 r.

Informacje ogólne

Okres realizacji:

1 sierpnia 2014 - 31 grudnia 2014

Okres zawarcia umowy:

24 września 2014

Nazwa wnioskodawcy / beneficjenta:

Archiwum Państwowe w Lublinie

Budżet: 674303,74

Rodzaj projektu:

    Archiwalny

Charakterystyka projektu:

Inwestycja, Usługa

Opis projektu

Celami zadania były: Digitalizacja wybranych materiałów z zasobu Archiwum. Udostępnienie zdigitalizowanych materiałów za pośrednictwem Internetu, przede wszystkim poprzez serwis www.szukajwarchiwach.pl. Zwiększenie dostępności Archiwum. Rozbudowa infrastruktury digitalizacyjnej AP w Lublinie. Zakupiono 5 szt. sprzętu + 1 szt. oprogramowania, w tym: 1 skaner SMA Scanmaster A1 z zestawem komputerowym i niezbędnym oprogramowaniem. 2 skanery przelotowe do dokumentów Kodak i3250 z zestawami komputerowymi. 1 serwer aplikacji PowerEdge. Szaf RACK i UPS. Zakupy pozwoliły na doposażenie 4 pracowni digitalizacji (w Centrali i w oddziałach zamiejscowych archiwum). Wykonano 306267 skanów z 49 zespołów, z zespołów akt stanu cywilnego, Akta miasta Lublina i Księgi Grodzkie Chełmskie, ogółem zdigitalizowano 1464 j.a.

Opis szczegółowy efektów projektu - część inwestycyjna

3
- Liczba doposażonych pracowni digitalizacyjnych

Pracownie

Opis szczegółowy efektów projektu - część digitalizacyjna / usługowa

306267
- Liczba wykonanych skanów
obiektów archiwalnych
1464
- Liczba zdigitalizowanych
obiektów archiwalnych
10
- Łączny rozmiar zdigitalizowanych
obiektow [TB]
1464
- Liczba rekordów wprowadzonych
do bazy danych

Udostępnianie

Liczba udostępnionych
obiektów w sieci Internet bezpłatnie:

1464

Liczba skanów udostępnionych w sieci Internet:

306267

Zbiory dostępne są w portalu Europeana pod adresem:

Zbiory dostępne są w portalu FBC pod adresem:

Pozostałe informacje

12
- Liczba osób zaangażowanych w realizację zadania
1
- Liczba partnerów lub instytucji zaangażowanych w realizację projektu

Partnerzy

  1. Narodowy Instytut Audiowizualny

Opis działań promocyjnych:

Informacja o realizacji zadania została zamieszczona na stronie internetowej Archwium i NDAP, gdzie spotkała się z dużym zainteresowaniem. Zadanie promowano również podczas realizowanych w 2014 r. imprez kulturalnych i edukacyjnych (Lubelski Festiwal Nauki, wycieczki i zajęcia dla studentów). Artykuły poświęcone realizacji zadania zostały zamieszczone w prasie: nowotydzień oraz na portalu lublin.naszemiasto.pl. We wszystkich przedsięwzięciach promocyjnych informowano o finansowania zadania przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Kultura+. Informacja ta została również zamieszczona na zakupionym sprzęcie oraz skanach prezentowanych w Internecie.