Projekt:

Rozwój zasobów cyfrowych Archiwum Państwowego w Lublinie. 2013

Informacje ogólne

Okres realizacji:

1 września 2013 - 31 grudnia 2013

Okres zawarcia umowy:

4 października 2013

Nazwa wnioskodawcy / beneficjenta:

Archiwum Państwowe w Lublinie

Budżet: 514941,80

Rodzaj projektu:

  Archiwalny

Charakterystyka projektu:

Inwestycja, Usługa

Opis projektu

Celami zadania były: Digitalizacja wybranych materiałów z zasobu Archiwum. Udostępnienie zdigitalizowanych materiałów za pośrednictwem Internetu, przede wszystkim poprzez serwis www.szukajwarchiwach.pl. Zwiększenie dostępności Archiwum. Rozbudowa infrastruktury digitalizacyjnej AP w Lublinie. Rodzaj sprzętu został opisani w pracowni digitalizacyjnej 3 w 2013 r.

Opis szczegółowy efektów projektu - część inwestycyjna

2
- Liczba utworzonych pracowni digitalizacyjnych

Pracownie

4
- Liczba utworzonych stanowisk digitalizacyjnych

Lokalizacja stanowiska

 1. Pracownia Digitalizacji Archiwum Państwowego w Lublinie 2. 2013 1
 • Pracownia Digitalizacji Archiwum Państwowego w Lublinie 3. 2013 1
 • Opis szczegółowy efektów projektu - część digitalizacyjna / usługowa

  225000
  - Liczba wykonanych skanów
  obiektów archiwalnych
  3602
  - Liczba zdigitalizowanych
  obiektów archiwalnych
  18
  - Łączny rozmiar zdigitalizowanych
  obiektow [TB]
  3602
  - Liczba rekordów wprowadzonych
  do bazy danych

  Udostępnianie

  Liczba udostępnionych
  obiektów w sieci Internet bezpłatnie:

  168750

  Liczba skanów udostępnionych w sieci Internet:

  168750

  Zbiory dostępne są w portalu Europeana pod adresem:

  Zbiory dostępne są w portalu FBC pod adresem:

  Pozostałe informacje

  19
  - Liczba osób zaangażowanych w realizację zadania
  1
  - Liczba partnerów lub instytucji zaangażowanych w realizację projektu

  Partnerzy

  1. Narodowy Instytut Audiowizualny

  Opis działań promocyjnych:

  Informacja o realizacji zadania została zamieszczona na stronie internetowej Archwium i NDAP, gdzie spotkała się z dużym zainteresowaniem. Zadanie promowano również podczas realizowanych w 2013 r. imprez kulturalnych i edukacyjnych (Lubelski Festiwal Nauki, wycieczki i zajęcia dla studentów). Artykuły poświęcone realizacji zadania zostały zamieszczone w prasie: nowotydzień oraz na portalu lublin.naszemiasto.pl. We wszystkich przedsięwzięciach promocyjnych informowano o finansowania zadania przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Kultura+. Informacja ta została również zamieszczona na zakupionym sprzęcie oraz skanach prezentowanych w Internecie.