Projekt:

Doposażenie pracowni digitalizacji Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu. 2013

Informacje ogólne

Okres realizacji:

2 września 2013 - 31 grudnia 2013

Okres zawarcia umowy:

30 września 2013

Nazwa wnioskodawcy / beneficjenta:

DOLNOŚLĄSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA im. Tadeusza Mikulskiego

Budżet: 62500,01

Charakterystyka projektu:

Inwestycja

Opis projektu

Zakupiono 7 szt. sprzętu + 2 szt. oprogramowania. Została doposażona pracownia digitalizacyjna. Pracownia digitlizacji DBP we Wrocławiu została doposażona w nowy sprzęt i oprogramowanie. Stworzono dodatkowe stanowisko do dogitalizacji poprzez zakup urządzenia skanującejgo. Zakupiono także: 2 licencje Abby Fine Reader 11, 2 licencje Win pro 8, 2 pamięci RAM, 4 statywy do lamp, 4 lampy światła ciągłego, 6 dysków twardych, 15 taśm LTO5 oraz zestaw fotograficzny (wraz z obiektywem).  

Udostępnianie

Zbiory dostępne są w portalu Europeana pod adresem:

Zbiory dostępne są w portalu FBC pod adresem:

Pozostałe informacje

2
- Liczba osób zaangażowanych w realizację zadania