Projekt:

Digitalizacja ewidencji ludności w XIX-XX wieku. 2014

Informacje ogólne

Okres realizacji:

14 lipca 2014 - 31 grudnia 2014

Okres zawarcia umowy:

24 września 2014

Nazwa wnioskodawcy / beneficjenta:

Archiwum Państwowe w Poznaniu

Budżet: 558014,91

Rodzaj projektu:

    Archiwalny

Charakterystyka projektu:

Usługa

Opis projektu

W 2014 r. dokonano cyfyzacji zaplanowanej częsci kartoteki, tj. 270 jednostek archiwalnych zawierających łącznie około 251 256 stron/kart. Pozostała część kartoteki została zakwalifikowana do digitlizacji w 2015 r. w ramach Kultury+ (2015). Został przygotowany materiał archiwalnyu do digitalizacji poprzez wykonanie prostych zabiegów konserwatorskich polegających na: oczyszczeniu kart z kurzu i zaplamień, podklejeniu kart przedartych bibułką Filmoplast R, prostowanie kart pofałdowanych i zagiętych. Ogółem do digitalizacji przygotowanych zostało 270 j.a. Kontynuowano w Oddziałach Archiwum w Gnieźnie i Koninie digitalizację materiałów metrykalnych. W Gnieźnie zeskanowano i przygotowano do udostępnienia w domenie publicznej (ZoSIA) akta stanu cywilnego oraz księgi meldunkowe kilku zespołów archiwalnych (213 j.a. 17 576 stron/kart). Z kolei w Koninie zeskanowano i również w całości przygotowano do udostępnienia w domenie publicznej (ZoSIA) akta metrykalne z 10 zespołów akt stanu cywilnego (189 j.a. 25 722 stony/karty).

Opis szczegółowy efektów projektu - część digitalizacyjna / usługowa

294563
- Liczba wykonanych skanów
obiektów archiwalnych
672
- Liczba zdigitalizowanych
obiektów archiwalnych
6
- Łączny rozmiar zdigitalizowanych
obiektow [TB]
530672
- Liczba rekordów wprowadzonych
do bazy danych

Udostępnianie

Liczba udostępnionych
obiektów w sieci Internet bezpłatnie:

672

Liczba skanów udostępnionych w sieci Internet:

294563

Zbiory dostępne są w portalu Europeana pod adresem:

Zbiory dostępne są w portalu FBC pod adresem:

Pozostałe informacje

51
- Liczba osób zaangażowanych w realizację zadania

Opis działań promocyjnych:

Projket był promowany w ramach konferencji pn. "Z problematyki archiwów prywatnych i rodzinnych", zorganizowanej w Poznaniu w dniu 3 XI 2014 r. przez Archiwum Państwowe w Poznaniu wspólnie z Instytutem Historii UAM. O realizowanym projekcie w Poznaniu informował dyrektor AP w Poznaniu. Analogiczna prezentacja realizowanego projektu odbyła się podczas spotkania związanego z promocją najnowszej książki K. Stryjkowskeigo pt. Armii w darze. Uroczystość przekazania broni ze zbiórki Funduszu Obrony Narodowej w Nowym Tomyślu 10 lipca 1938 r. w materiałach AP w Poznaniu (4 XI 2014). Ponadto na antenie Radia Konin został wyemitowany wywiad z kierownikiem Oddziału w Koninie, między innymi na temat projektu realizowanego w ramach PW Kultura+.