Projekt:

Kontynuacja projektu digitalizacji materiałów ewidencji ludności Wielkopolski w okresie XIX - XX. 2013

Informacje ogólne

Okres realizacji:

2 sierpnia 2013 - 31 grudnia 2013

Okres zawarcia umowy:

4 października 2013

Nazwa wnioskodawcy / beneficjenta:

Archiwum Państwowe w Poznaniu

Budżet: 380950,00

Rodzaj projektu:

    Archiwalny

Charakterystyka projektu:

Usługa

Opis projektu

Kontynuowano w pracowni digitalizacji w Poznaniu proces intensywnego skanowania kartoteki ewidencji ludności miasta Poznania przechowywanej w zespole Akta miasta Poznania. W 2013 r. dokonano cyfryzacji zaplanowanej części kartoteki, tj. 253 jednostek archiwalnych zawierających łącznie około 236 438 stron/kart. Pozostała część kartoteki została zakwalifikowana do digitalizacji w następnych latach w ramach realizacji Wieloletniego Programu Kultura+ (2014-2015). Kontunuowano w Oddziałach Archiwum w Gnieźnie i Koninie digitalizację materiałów metrykalnych. W Gnieźnie zeskanowano i udostępniono w domenie publicznej (ZoSIA) akta stanu cywilnego kilku zespołow archiwalnych (205 j.a. 21 499 stron/kart). Z kolei w Koninie zeskanowano i również w całości udostępniono w domenie publicznej (ZoSIA) akta metrykalne z kilkunastu akt stanu cywilnego (251 j.a. 21 380 stron/kart).

Opis szczegółowy efektów projektu - część digitalizacyjna / usługowa

279347
- Liczba wykonanych skanów
obiektów archiwalnych
709
- Liczba zdigitalizowanych
obiektów archiwalnych
5.2
- Łączny rozmiar zdigitalizowanych
obiektow [TB]
274779
- Liczba rekordów wprowadzonych
do bazy danych

Udostępnianie

Liczba udostępnionych
obiektów w sieci Internet bezpłatnie:

209510

Liczba skanów udostępnionych w sieci Internet:

209510

Zbiory dostępne są w portalu Europeana pod adresem:

Zbiory dostępne są w portalu FBC pod adresem:

Pozostałe informacje

53
- Liczba osób zaangażowanych w realizację zadania

Opis działań promocyjnych:

W dniu 23 listopada 2013 r. na antenie Radia Merkury został wyemitowanywywiad z dyrektorem AP w Poznaniu, między innymi n atemat projektu realizowanego w ramach PW Kultura+. Analogicznego wywiadu dla Radia Konin udzielił Piotr Rybczyński, kierownik Oddziału Archiwum w Koninie.