Projekt:

Kontynuacja projektu digitalizacji materiałów ewidencji ludności Wielkopolski w okresie XIX - XX. 2012

Informacje ogólne

Okres realizacji:

1 sierpnia 2012 - 31 grudnia 2012

Okres zawarcia umowy:

15 października 2012

Nazwa wnioskodawcy / beneficjenta:

Archiwum Państwowe w Poznaniu

Budżet: 338805,81

Rodzaj projektu:

    Archiwalny

Charakterystyka projektu:

Usługa

Opis projektu

Etap I - kontynuacja digitalizacji kartoteki mieszkańców miasta Poznania z XIX-XX wieku oraz udostępnienie jej w Internecie w domenie publicznej (ZoSIA). Wykonano digitalizację części zespołu Akta miasta Poznania - kartoteka mieszkańców miasta Poznania. Ogółem digitalizacji poddano 250 j.a. na ogólną ilość kart/stron: 225 000. Przystąpiono w Oddziałach Archiwum w Gnieźnie i Koninie do dogit. materiałów ewidencji ludności, w tym również materiałów metrykalnych. W Gnieźnie zeskanowano i udostępniono w domenie publicznej ZoSIA księgi meldunkowe Gminy Wągrowiec z lat 1844-1954 (140 j.a. 10 080 stron/kart). Z kolei w Koninie zeskanowano i również w całości udostępniono w domenie publicznej (ZoSIA) akt metrykalne z 3 zespołów akt stanu cywilnego (32 j.a. 10 788 stron/kart).

Opis szczegółowy efektów projektu - część digitalizacyjna / usługowa

246588
- Liczba wykonanych skanów
obiektów archiwalnych
422
- Liczba zdigitalizowanych
obiektów archiwalnych
5
- Łączny rozmiar zdigitalizowanych
obiektow [TB]
422
- Liczba rekordów wprowadzonych
do bazy danych

Udostępnianie

Liczba udostępnionych
obiektów w sieci Internet bezpłatnie:

184941

Liczba skanów udostępnionych w sieci Internet:

184941

Zbiory dostępne są w portalu Europeana pod adresem:

Zbiory dostępne są w portalu FBC pod adresem:

Pozostałe informacje

47
- Liczba osób zaangażowanych w realizację zadania

Opis działań promocyjnych:

W dniu 18.09.2012 r. na łamach lokalnego wydania "Gazety Wyborczej" ukazał się artykuł pt. "Znajdź prababcię w internecie, a przy okazji pradziadka". Informacje o promocji projektu zostały zamieszczone na stronie internetowej Archiwum Państwowego w Poznaniu oraz na stronach polskich archiwów państwowych www.archiwa.gov.pl