Projekt:

Digitalizacja materiałów ewidencji ludności Wielkopolski w okresie XIX i XX wieku oraz rozbudowa infrastruktury pracowni digitalizacji poprzez zorganizowanie jej filii w Oddziałach Zamiejscowych Archiwum w Gnieźnie i Koninie. 2011

Informacje ogólne

Okres realizacji:

16 sierpnia 2011 - 31 grudnia 2011

Okres zawarcia umowy:

4 listopada 2011

Nazwa wnioskodawcy / beneficjenta:

Archiwum Państwowe w Poznaniu

Budżet: 722326,58

Rodzaj projektu:

  Archiwalny

Charakterystyka projektu:

Inwestycja, Usługa

Opis projektu

Etap I - digitalizacja kartoteki mieszkańców miasta Poznania z XIX-XX wieku oraz udostępnienie jej w Internecie w domenie publicznej (ZoSIA). Została wykonana digitalizacja części zespołu Akta miasta Poznania - kartoteka mieszkańców miasta Poznania. Ogółem digitliazcji poddano 110 j.a. na ogólną ilość kart/stron: 95 850. Etap II - zakup i montaż sprzętu do skanownia, obróbki i archiwizacji dla Oddziałów Zamiejscowych Archiwum w Gnieźnie i Koninie. Etap III - promocja projektu (okolicznościowa wystawa, zakończenie i rozliczenie projektu). Zakupiono 8 szt. sprzętu oraz 4 szt. oprogramowania, w tym: zakup 2 szt skanerów formatu A2 do zbiorów zszytych wraz z oprogramowaniem i zestawem komputerowym do obsługi skanera; zakup macierzy dyskowych z dyskami do przechowywania zdigitalizowanych materiałów.

Opis szczegółowy efektów projektu - część inwestycyjna

2
- Liczba utworzonych pracowni digitalizacyjnych

Pracownie

Lokalizacja stanowiska

 1. Pracownia Digitalizacji Archiwum Państwowego w Poznaniu 1. 2011 1
 • Pracownia Digitalizacji Archiwum Państwowego w Poznaniu 2. 2011 1
 • Opis szczegółowy efektów projektu - część digitalizacyjna / usługowa

  95850
  - Liczba wykonanych skanów
  obiektów archiwalnych
  110
  - Liczba zdigitalizowanych
  obiektów archiwalnych
  1.6355
  - Łączny rozmiar zdigitalizowanych
  obiektow [TB]
  110
  - Liczba rekordów wprowadzonych
  do bazy danych

  Udostępnianie

  Liczba skanów udostępnionych w sieci Internet:

  81473

  Zbiory dostępne są w portalu Europeana pod adresem:

  Zbiory dostępne są w portalu FBC pod adresem:

  Pozostałe informacje

  14
  - Liczba osób zaangażowanych w realizację zadania

  Opis działań promocyjnych:

  Archiwum Państwowe w Poznaniu, jako wykonawca zadania pn. "Digitalizacja materiałów ewidencji ludności Wlkp. w okresie XIX i XX wieku oraz rozbudowa infrastruktury pracowni digitalizacji poprzez zorgaznizowanie jej filii w Oddziałach Zamiejscowych Archiwum w Gnieźnie i Koninie", zorganizowało szeroką akcję promocyjną. Dla uatrakcyjnienie promocji ww. projektu, na parterze w holu w gmachu Głównym Archiwum przy ul. 23 Lutego 41/43, przygotowana została mini wystawa prezentująca oryginały kartotek ewidencyjnych znanych mieszkańców miasta Poznania. Tak więc można zobaczyć karty meldunkowe między innymi: K. Kantaka, J. Żupańskiego, M. Jackowskiego, F. Nowowiejskiego, L. Wyczółkowskiego. W ramach promocji zadania w dniu 30.12.2011 kilkakrotnie wyemitowano na antenie TVP Poznań informacje w serwisie informacyjnym "Teleskop".