Projekt:

Rozwój zasobów cyfrowych Archiwum Państwowego w Lublinie. 2012

Informacje ogólne

Okres realizacji:

1 września 2012 - 31 grudnia 2012

Okres zawarcia umowy:

15 października 2012

Nazwa wnioskodawcy / beneficjenta:

Archiwum Państwowe w Lublinie

Budżet: 338069,81

Rodzaj projektu:

    Archiwalny

Charakterystyka projektu:

Inwestycja, Usługa

Opis projektu

Digitalizacja wybranych materiałów z zasobu Archiwum; Udostępnianie zdigitalizowanych materiałów za pośrednictwem Internetu, przede wszystkim poprzez serwis www.szukajwarchiwach.pl; Zwiększenie dostępności zasob Archiwum; Rozbudowa infrastruktury digitalizacji AP w Lublinie; W zakresie digitalizacji zasobu (wydatki i bieżące) zrealizowano: wykonano 200155 skanów z 118 zespołów, głównie z akt stanu cywilnego; ogółem zdigitalizowano 2502 j.a Liczba zakupionego sprzętu: 5 szt. + oprogramowanie +4 szt.

Opis szczegółowy efektów projektu - część inwestycyjna

1
- Liczba doposażonych pracowni digitalizacyjnych

Pracownie

3
- Liczba utworzonych stanowisk digitalizacyjnych

Opis szczegółowy efektów projektu - część digitalizacyjna / usługowa

200155
- Liczba wykonanych skanów
obiektów archiwalnych
2502
- Liczba zdigitalizowanych
obiektów archiwalnych
15
- Łączny rozmiar zdigitalizowanych
obiektow [TB]
2502
- Liczba rekordów wprowadzonych
do bazy danych

Udostępnianie

Liczba udostępnionych
obiektów w sieci Internet bezpłatnie:

150116

Liczba skanów udostępnionych w sieci Internet:

150116

Zbiory dostępne są w portalu Europeana pod adresem:

Zbiory dostępne są w portalu FBC pod adresem:

Pozostałe informacje

12
- Liczba osób zaangażowanych w realizację zadania
1
- Liczba partnerów lub instytucji zaangażowanych w realizację projektu

Partnerzy

  1. Narodowy Instytut Audiowizualny

Opis działań promocyjnych:

Informacja o realizacji zadania została zamieszczona na stronie internetowej Archiwum, gdzie spotkała się się z dużym zainteresowaniem. Zadanie promowano również podczas realizowanych w 2012 r. imprez kulturalnych i edukacyjnych (Lubelski Festiwal Nauki, wycieczki i zajęcia dla studentów). Artykuł poświęcony zadaniu został również zamieszczony w Biuletynie Informacyjnym APLA, który ukazał sie we wrześniu 2012 r. We wszystkich przedsięwzięciach promocyjnych informowano i finansowaniu zadania przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Kultura+. Informacja ta została również zamieszczona na zakupionym sprzęcie oraz skanach prezentowanych w Internecie.