Projekt:

Rozwój zasobów cyfrowych Archiwum Państwowego w Lublinie. 2011

Informacje ogólne

Okres realizacji:

1 września 2011 - 31 grudnia 2011

Okres zawarcia umowy:

4 listopada 2011

Nazwa wnioskodawcy / beneficjenta:

Archiwum Państwowe w Lublinie

Budżet: 954261,90

Rodzaj projektu:

    Archiwalny

Charakterystyka projektu:

Inwestycja, Usługa

Opis projektu

Zakupiono 15 szt. sprzętu + 15 szt. oprogramowania: Zakupiono 3 specjalistyczne skanery z zestawami komputerowymi i niezbędnym oprogramowaniem; 3 zestawy komputerowe do obróbki i kontroli skanów; 3 zestawy komputerowe do prac związanych z przygotowaniem materiałów do digitalizacji; urządzenie wielofunkcyjne; ploter do sporządzania wielkoformatowych wydruków kopii cyfrowych; Wielkofunkcyjny firewall klasy UTM; Przy pomocy zakupionej infrastruktury do 2015 r. zostanie zdigit. zasób obejmujący 14450 jednostek inwentarzowych (wykonanych zostanie 1120000skanów).

Opis szczegółowy efektów projektu - część inwestycyjna

1
- Liczba utworzonych pracowni digitalizacyjnych

Pracownie

Lokalizacja stanowiska

  1. Pracownia Digitalizacji Archiwum Państwowego w Lublinie 1. 2011 1

Opis szczegółowy efektów projektu - część digitalizacyjna / usługowa

150019
- Liczba wykonanych skanów
obiektów archiwalnych
1873
- Liczba zdigitalizowanych
obiektów archiwalnych
11.1
- Łączny rozmiar zdigitalizowanych
obiektow [TB]
2000
- Liczba rekordów wprowadzonych
do bazy danych

Udostępnianie

Liczba skanów udostępnionych w sieci Internet:

127516

Zbiory dostępne są w portalu Europeana pod adresem:

Zbiory dostępne są w portalu FBC pod adresem:

Pozostałe informacje

11
- Liczba osób zaangażowanych w realizację zadania
1
- Liczba partnerów lub instytucji zaangażowanych w realizację projektu

Partnerzy

  1. Narodowy Instytut Audiowizualny

Opis działań promocyjnych:

Informacja o realizacji zadania została zamieszczona na stronie internetowej Archiwum oraz na profilu Archiwum w serwisie Facebook, gdzie spotkała się z dużym zainteresowaniem, a także została przekazana do serwisu polskich archiwów państwowych www.archiwa.gov.pl. We wszystkich przedsięwzięciach promocyjnych informowano o finansowaniu zadania przez MKiDN w ramach Kultura+.