Projekt:

Digitalizacja ksiąg USC z terenu południowo-zachodniej Wielkopolski. 2012

Informacje ogólne

Okres realizacji:

10 sierpnia 2012 - 31 grudnia 2013

Okres zawarcia umowy:

15 października 2012

Nazwa wnioskodawcy / beneficjenta:

Archiwum Państwowe w Lesznie

Budżet: 127426,57

Rodzaj projektu:

    Archiwalny

Charakterystyka projektu:

Usługa

Opis projektu

Wykonano digit. materiałów archiwalnych (zeskanowano zgodnie z planem księgi USC: Chociszewice, Cielążyń, Czernina, Dubin, Drzewce Stare, Garzyn, Gostyń, Gryżyna, Jędrzychowice, Jurosin, Kaszczor, Kawczyn, Kobylin, Kościan, Krobia - 684 jed. 94 700 skanów).

Opis szczegółowy efektów projektu - część digitalizacyjna / usługowa

94700
- Liczba wykonanych skanów
obiektów archiwalnych
684
- Liczba zdigitalizowanych
obiektów archiwalnych
3.2
- Łączny rozmiar zdigitalizowanych
obiektow [TB]
684
- Liczba rekordów wprowadzonych
do bazy danych

Udostępnianie

Liczba udostępnionych
obiektów w sieci Internet bezpłatnie:

71025

Liczba skanów udostępnionych w sieci Internet:

71025

Zbiory dostępne są w portalu Europeana pod adresem:

Zbiory dostępne są w portalu FBC pod adresem:

Pozostałe informacje

8
- Liczba osób zaangażowanych w realizację zadania

Opis działań promocyjnych:

Promocja zadania odbyła się w miesiącu kwietniu z powodu zameszczenia skanów na portalu www.szukajwarchiwach.pl. Z promocji ukazały się artykuły prasowe w gazetach "Panorama Leszczyńska". "Leszczyński Notatnik Akademicki", informacja o projekcie znalazła się również na stronach: AP Leszno, NDAP, gazety "Panorama Leszczyńska"