Projekt:

Digitalizacja ksiąg USC z terenu południowozachodniej Wielkopolski. 2013

Informacje ogólne

Okres realizacji:

15 sierpnia 2013 - 31 grudnia 2014

Okres zawarcia umowy:

4 października 2013

Nazwa wnioskodawcy / beneficjenta:

Archiwum Państwowe w Lesznie

Budżet: 103909,35

Rodzaj projektu:

    Archiwalny

Charakterystyka projektu:

Usługa

Opis projektu

Wykonano digit. materiałów archiwalnych (zeskanowano zgodnie z planem księgi USC: Krobia, Krzywiń, Leszno, Lubiń, Miejska Górka, Mórkowo, Niepart, Osieczna, Pakosław - 391 jednostki - 81 200 skanów). Uzupełniono i zweryfikowano inwentarz archiwalny w systemie ZOSIA. 

Opis szczegółowy efektów projektu - część digitalizacyjna / usługowa

81200
- Liczba wykonanych skanów
obiektów archiwalnych
391
- Liczba zdigitalizowanych
obiektów archiwalnych
2
- Łączny rozmiar zdigitalizowanych
obiektow [TB]
391
- Liczba rekordów wprowadzonych
do bazy danych

Udostępnianie

Liczba udostępnionych
obiektów w sieci Internet bezpłatnie:

60900

Liczba skanów udostępnionych w sieci Internet:

60900

Zbiory dostępne są w portalu Europeana pod adresem:

Zbiory dostępne są w portalu FBC pod adresem:

Pozostałe informacje

8
- Liczba osób zaangażowanych w realizację zadania

Opis działań promocyjnych:

Promocja odbywała się w Muzeum Ziemi Wschowskiej we Wschowie podczas Dnia z Archiwum. mgr B. Tomczyk przybliżyła cele i zadania projektu oraz możliwości poszukiwania przodków na portalu www.szukajwarchiwach.pl. Promocji towarzyszył folder "Digitalizacja ksiąg USC z terenu południowozachodniej Wlkp". Na temat projektu ukazały się także informacje w lokalnych mediach: Radio Elka, "Panorama Leszczyńska".