Projekt:

Stworzenie pracowni digitalizacyjnej w Archiwum Państwowym w Lesznie. 2011

Informacje ogólne

Okres realizacji:

5 października 2011 - 30 grudnia 2011

Okres zawarcia umowy:

24 października 2011

Nazwa wnioskodawcy / beneficjenta:

Archiwum Państwowe w Lesznie

Budżet: 254490,78

Charakterystyka projektu:

Inwestycja

Opis projektu

Zadanie: Stworzenie pracowni digitalizacyjnej. Zakupiony sprzęt pozwolił na kompleksowe działanie pracowni. Pomieszczenie przeznaczone na pracownię zostało dostosowane poprzez pomalowanie pomieszczeń, zainstalowanie odpowiedniego oświetlenia, montaż klimatyzacji i zakup mebli (ze środków APL). Pracownia spełnia wszelkie normy dla tego typu pomieszczeń. Dzięku uruchomieniu pracowni wprowadzono nowe formy działania. Wdrożono procedurę systematycznego skanowania zgodnie z planem digitalizacji opracowanym na potrzeby projektu. Rozpoczęto skanowanie akt Urzędów Stanu Cywilnego, które podlegały wcześniej mikrofilmowania. Skany podlegają kontroli, a następnie zostają przeniesione na macierz dyskową. Pracownia wykonuje skany w oparciu o Katalog Dobrych Praktyk Digit. i Zarządzenie Naczelnego Dyrektora. Zakupiono 3 szt. sprzętu oraz 2 szt. oprogramowania.

Opis szczegółowy efektów projektu - część inwestycyjna

3
- Liczba zakupionego sprzętu

Sprzęt

  1. macierze dyskowe
  2. skaner
  3. stacja graficzna

1
- Liczba utworzonych pracowni digitalizacyjnych

Pracownie

Lokalizacja stanowiska

  1. Pracownia digitalizacji Archiwum Państwowego w Lesznie 1

Udostępnianie

Zbiory dostępne są w portalu Europeana pod adresem:

Zbiory dostępne są w portalu FBC pod adresem:

Pozostałe informacje

3
- Liczba osób zaangażowanych w realizację zadania

Opis działań promocyjnych:

W ramach promocji zadania wyemitowano 2 informacje w Telewizji Leszno, z otwarcia pracowni wyemitowano wywiad z Dyr. APL w Radio Elka, ponadto na stronie www.elka.pl ukazał się artykuł "Profesjonalna digitalizacja archiwum", "W Głosie Wielkopolskim" "Archiwum zaczyna cyfryzację zbiorów". W dniu 22.12.2011 r. odbyło się uroczyste otwarcie pracowni digit. na które zaproszono władze samorządowe, przedstawicieli różnych instytucji oraz media lokalne, które objęły projekt swoim patronatem.