Projekt:

Dziedzictwo cywilizacyjne w Archiwum Książąt Pszczyńskich. 2014

Informacje ogólne

Okres realizacji:

4 sierpnia 2014 - 31 grudnia 2015

Okres zawarcia umowy:

24 września 2014

Nazwa wnioskodawcy / beneficjenta:

Archiwum Państwowe w Katowicach

Budżet: 450166,85

Rodzaj projektu:

    Archiwalny

Charakterystyka projektu:

Usługa

Opis projektu

Na 2014 rok zaplanowano transport całości materiałów archiwalnych (16 mb akt) z Działu I i Działu II zespoły 17/53 Archiwum Książąt Pszczyńskich do Centrali Archiwum w Katowicach. Materiał aktowy został poddany dezynfekcji w komorze fumigacyjnej (4 wsady) oraz po kwarantannie poddany ekspertyzie mikrobilogicznej (objęto nią 1625 j.a.) Akta zostały przygotowane digit. W 2015 zdigit. wszystkie 129 pergaminów, wykonano kontrole jakości i techniczną skanów, wykonano opracowanie metadanych i opisy do nich.

Opis szczegółowy efektów projektu - część digitalizacyjna / usługowa

177704
- Liczba wykonanych skanów
obiektów archiwalnych
1756
- Liczba zdigitalizowanych
obiektów archiwalnych
4.55
- Łączny rozmiar zdigitalizowanych
obiektow [TB]
1756
- Liczba rekordów wprowadzonych
do bazy danych

Udostępnianie

Liczba udostępnionych
obiektów w sieci Internet bezpłatnie:

177704

Liczba skanów udostępnionych w sieci Internet:

177704

Zbiory dostępne są w portalu Europeana pod adresem:

Zbiory dostępne są w portalu FBC pod adresem:

Pozostałe informacje

17
- Liczba osób zaangażowanych w realizację zadania
2
- Liczba partnerów lub instytucji zaangażowanych w realizację projektu

Partnerzy

  1. Narodowy Instytut Audiowizualny
  2. Towarzystwo Przyjaciół Archwium

Opis działań promocyjnych:

Rezultaty projektów realizowanych przez AP w Katowicach w ramach Programu Kultura+ zostały opisane w czasopiśmie "Szkice Archiwalno-Historyczne" nr 11/2014, podsumowanie znajdzie się również w numerze 13/2016 oraz na stronie internetowej Archiwum w zakładce Kultura+. Wszystkie pudła i opakowania oprócz opisów archiwalnych posiadają logotypy projektu. Przez partnera projektu zostały zakupione pamięci przenośne oznaczone wskazanymi w umowie logotypami projektów Kultura+, zostaną one rozprowadzone na zebraniu naukowym poświęconym rezultatom projektu, które odbędzie się w Archiwum w lutym 2016 r.