Projekt:

Wielokulturowy Górny Śląsk w aktach Urzędów Stanu Cywilnego z lat 1874-1910. 2013

Informacje ogólne

Okres realizacji:

2 sierpnia 2013 - 31 grudnia 2014

Okres zawarcia umowy:

4 października 2013

Nazwa wnioskodawcy / beneficjenta:

Archiwum Państwowe w Katowicach

Budżet: 322837,64

Rodzaj projektu:

    Archiwalny

Charakterystyka projektu:

Inwestycja, Usługa

Opis projektu

Na 2013 rok zaplanowano naprawę (modernizację) sieci światłowodowej oraz zakupienie przełączników sieciowych typu Switch wraz z akcesoriami mające na celu usprawnienie przesyłu danych pomiędzy pracowniami a serwerem - po przeprowadzeniu przetargu nieograniczonego na usługi prace zostały wykonane, urządzenia zamontowane to przełączniki sieciowe HP PROCURVE 3800. Zostało zakupione urządzenie wielofunkcyjne (drukarka, skaner i kserokopiarka) o formacie A3 Konica Minolta buzhub c203/253 wraz z oprzyrządowaniem. Kserokopiarka została umieszczona w pracowni reprogarficznej do wykonywania wydruków i kopii z materiałów archiwalnych. Liczba kupionego sprzętu: 7 Została doposażona pracownia digit.

Opis szczegółowy efektów projektu - część digitalizacyjna / usługowa

112543
- Liczba wykonanych skanów
obiektów archiwalnych
1117
- Liczba zdigitalizowanych
obiektów archiwalnych
4.53
- Łączny rozmiar zdigitalizowanych
obiektow [TB]
1117
- Liczba rekordów wprowadzonych
do bazy danych

Udostępnianie

Liczba udostępnionych
obiektów w sieci Internet bezpłatnie:

84407

Liczba skanów udostępnionych w sieci Internet:

84407

Zbiory dostępne są w portalu Europeana pod adresem:

Zbiory dostępne są w portalu FBC pod adresem:

Pozostałe informacje

12
- Liczba osób zaangażowanych w realizację zadania
2
- Liczba partnerów lub instytucji zaangażowanych w realizację projektu

Partnerzy

  1. Narodowy Instytut Audiowizualny
  2. brak nazwy

Opis działań promocyjnych:

Na stronie int. Archiwum została zamieszczona zakładka dotycząca WPR Kultura+, w której na bieżąco są zamieszczane informacje o zadaniach wykonanych i wykonywanych w ramach Programu