Projekt:

Polski Górny Śląsk w latach 1922 - 1939. Digitalizacji zespołu Sejm Śląski 1922 - 1939. 2012

Informacje ogólne

Okres realizacji:

16 lipca 2012 - 31 grudnia 2013

Okres zawarcia umowy:

15 października 2012

Nazwa wnioskodawcy / beneficjenta:

Archiwum Państwowe w Katowicach

Budżet: 749538,81

Rodzaj projektu:

    Archiwalny

Charakterystyka projektu:

Inwestycja, Usługa

Opis projektu

Zakupiono sprzęt do infrastruktury pracowni digitalizacyjnej: 1 skaner dziełowy o formacie skanowania A1, skaner dziełowy o formacie A2, 2 komputery sterujące, każdy z dwoma monitorami i oprogramowaniem, 1 stację graficzną do obróbki fotografii ze specjalistycznym oprogramowaniem, sieciową pamięć dyskową NAS do przechowywania i zarządzania zdigitalizowanymi obiektami w pracowni, aparat fotograficzny do skanowania obiektów trójwymiarowych np. pieczęci.  Zakupiono 6 szt. sprzętu + 3 szt. oprogramowania. Została doposażona pracownia.

Opis szczegółowy efektów projektu - część digitalizacyjna / usługowa

76195
- Liczba wykonanych skanów
obiektów archiwalnych
1107
- Liczba zdigitalizowanych
obiektów archiwalnych
2.23
- Łączny rozmiar zdigitalizowanych
obiektow [TB]
1
- Liczba rekordów wprowadzonych
do bazy danych

Udostępnianie

Liczba udostępnionych
obiektów w sieci Internet bezpłatnie:

57146

Liczba skanów udostępnionych w sieci Internet:

57146

Zbiory dostępne są w portalu Europeana pod adresem:

Zbiory dostępne są w portalu FBC pod adresem:

Pozostałe informacje

12
- Liczba osób zaangażowanych w realizację zadania
2
- Liczba partnerów lub instytucji zaangażowanych w realizację projektu

Partnerzy

  1. Narodowy Instytut Audiowizualny
  2. brak nazwy

Opis działań promocyjnych:

Wykonane skany z zespołu 12/17 Sejm Śląski 1922-1939 wraz z bazami danych zostaną przekazane do Narodowego Archiwum Cyfrowego w Warszawie celem zamieszczenia w portalu "Szukaj w Archiwach". Po zamieszczeniu Archiwum wykona link na swojej stronie internetowej. Zdigitalizowany materiał będzie również udostępniony w pracowni naukowej w formie skanów.