Projekt:

Wieloletni program digitalizacji zbiorów MŁK etap II. 2014

Informacje ogólne

Okres realizacji:

1 sierpnia 2014 - 31 lipca 2015

Okres zawarcia umowy:

24 września 2014

Nazwa wnioskodawcy / beneficjenta:

Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie

Budżet: 367558,41

Rodzaj projektu:

    Muzealny

Charakterystyka projektu:

Inwestycja, Usługa

Opis projektu

II etap jest kontynuacją etapu I.  Zrealizowano planowanie zakupy wspomagające infrastrukturę IT, podpisano i rozliczono umowy z firmami zew. swiądczącymi usługi z zakresu digit. Zdigit. 856 obiektów, wykonując 6157 zdjęć - w formacie RAW. Została doposażona 1 praocowania. Zakupiono 27 szt. sprzętu + 4 szt. oprogramowania, czyli: oprogramowanie ArcPad, zakup taśm LTO6, zakup dysków, tabletów i taśma do Streamera

Opis szczegółowy efektów projektu - część digitalizacyjna / usługowa

6157
- Liczba wykonanych skanów
obiektów muzealnych
856
- Liczba zdigitalizowanych
obiektów muzealnych
0.5
- Łączny rozmiar zdigitalizowanych
obiektow [TB]
856
- Liczba rekordów wprowadzonych
do bazy danych

Udostępnianie

Liczba udostępnionych
obiektów w sieci Internet bezpłatnie:

400

Liczba skanów udostępnionych w sieci Internet:

400

Zbiory dostępne są w portalu Europeana pod adresem:

Zbiory dostępne są w portalu FBC pod adresem:

Pozostałe informacje

10
- Liczba osób zaangażowanych w realizację zadania
5
- Liczba partnerów lub instytucji zaangażowanych w realizację projektu

Partnerzy

  1. Narodowy Instytut Audiowizualny
  2. brak nazwy
  3. brak nazwy1
  4. brak nazwy2
  5. brak nazwy3

Opis działań promocyjnych:

W grudniu 2014 r. zakończono prace realizacyjne nad strukturą informatyczno technologiczną Portalu Internetowego Wirtualne Muzeum Łazienki Królewskie. Oficjalna premiera portalu miała miejsce w maju 2015 r.