Projekt:

Wieloletni program digitalizacji zbiorów w Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie - etap I. 2013

Informacje ogólne

Okres realizacji:

1 sierpnia 2013 - 30 lipca 2014

Okres zawarcia umowy:

1 sierpnia 2013

Nazwa wnioskodawcy / beneficjenta:

Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie

Budżet: 652196,28

Rodzaj projektu:

    Muzealny

Charakterystyka projektu:

Inwestycja, Usługa

Opis projektu

Utworzono pracownię digitalizacji i obrazowania komputerowego, składają się ze studia fotograficzneego oraz pracowni komputerowej. Do lipca 2014 r. zdigitalizowano 1005 obiektów wykonując 6776 zdjęć - wszystkie e referencyjnym formacie RAW. Została zdigitlizowana całość Kolekcji Królewskiej w liczbie 521 obiektów. Liczba zakupionego sprzętu: 26 szt. sprzętu Liczba zakupionego oprogramowania: 9 szt. Opis sprzętu oraz oprogramowania jest w opisie pracowniach digitlizacyjnych. Doposażona pracownia 2013: 2 x komputerowa stacja graficznaa 2 x profesjonalny monitor referencyjny 1 x spektofotometr - zestaw do profilowania i kalibracji sprzętowej 2 x oprogramowania do edycji plików typu RAW 2 x oprogramowanie Media Pro 1 x macierz dyskowa 9 TB RAID 5 1 x oprogramowanie Adobe Collection 1 x napęd optyczny SuperDrive 1 x profesjonalny tablet piórkowy Zakup dodatkowego sprzętu do pracowni fotograficznej w tym: obiektywów, lampy błyskowej, softboxów oraz sterowników (specyfikacja techniczna obiektywów) Zakup niezbędnego okablowania do sprzętu Doposażona praocownia III nabór, 2014 r: 4 zestawy komputerowe spełniające wymagania  programu GIS. Aparat lustrzanka z wyniennymi obiektywami. Zakup dodatkowego sprzętu do pracowni fotograficznej w tym: obiektywów, lampy błyskowej, softboxów oraz sterowników (specyfikacja techniczna obiektywów). Biblioteka taśmowa 150TB Sejf do zabezpieczenia taśm z backupem z repozytorium

Opis szczegółowy efektów projektu - część digitalizacyjna / usługowa

6776
- Liczba wykonanych skanów
obiektów muzealnych
1005
- Liczba zdigitalizowanych
obiektów muzealnych
0.4
- Łączny rozmiar zdigitalizowanych
obiektow [TB]
1005
- Liczba rekordów wprowadzonych
do bazy danych

Udostępnianie

Liczba skanów udostępnionych w sieci Internet:

5082

Zbiory dostępne są w portalu Europeana pod adresem:

Zbiory dostępne są w portalu FBC pod adresem:

Pozostałe informacje

15
- Liczba osób zaangażowanych w realizację zadania
1
- Liczba partnerów lub instytucji zaangażowanych w realizację projektu

Partnerzy

  1. Narodowy Instytut Audiowizualny

Opis działań promocyjnych:

Informacje zamieszczono na stronie internetowej o zakończeniu realizacji Programu kultura+ III edycja. Kompleksowa promocja zadania - zarówno I jak i II etapu prowadzona będzie na bieżąco na nowym portalu Wirtualne Muzeum Łazienki Królewskie, którego realizacja przebiega równolegle z rozpoczętym procesem digitalizacji.