Projekt:

Digitalizacja muzealiów oraz doposażenie pracowni. Etap III. 2014

Informacje ogólne

Okres realizacji:

11 lipca 2014 - 16 kwietnia 2015

Okres zawarcia umowy:

24 września 2014

Nazwa wnioskodawcy / beneficjenta:

Muzeum Górnośląskie w Bytomiu

Budżet: 394706,98

Rodzaj projektu:

    Biblioteczny, Muzealny

Charakterystyka projektu:

Inwestycja, Usługa

Opis projektu

Do dnia zamknięcia projektu wykonano ponad 33000 skanów, liczba ta z każdym dniem rośnie ponieważ projekt jest systematycznie realizowany. Wprowadzono również 64000 rekordów o obiektach do baz danych (cyfryzacja). Ze względu na grubość wybranych do digit. tomów wydawnictw przyrodniczych liczba książek jest mniejsza od zakładanej do realizacji planowane 250 zrealizowane 99 tomów, choć liczba skanów jest znacznie większa od zakładanych (palnowane 29000 zrealizowane 33074). Doposażono pracownię digit. oraz na bazie sprzętu zakupionego w ramach programu Kultura+ utworzono 3 nowe stanowiska digit.: w bibliotece przy herarium oraz w Pracowni Konserwacji Dzieł Sztuki. Zakupiono 5 szt. sprzętu oraz 5 zst. oprogramowania, w tym: 10 zestawów szaf entomologicznych. Serwer rakowy NAS (macierz dyskowa). Dyski zewnętrzne USM 2,5 x6 szt. Navigart - program do prezentacji zbiorów.  

Opis szczegółowy efektów projektu - część inwestycyjna

1
- Liczba doposażonych pracowni digitalizacyjnych

Pracownie

3
- Liczba utworzonych stanowisk digitalizacyjnych

Opis szczegółowy efektów projektu - część digitalizacyjna / usługowa

31237
- Liczba wykonanych skanów
obiektów bibliotecznych
99
- Liczba zdigitalizowanych
obiektów bibliotecznych
2432
- Liczba wykonanych skanów
obiektów muzealnych
2307
- Liczba zdigitalizowanych
obiektów muzealnych
1.5
- Łączny rozmiar zdigitalizowanych
obiektow [TB]
64000
- Liczba rekordów wprowadzonych
do bazy danych

Udostępnianie

Liczba udostępnionych
obiektów w sieci Internet bezpłatnie:

36214

Liczba skanów udostępnionych w sieci Internet:

33074

Zbiory dostępne są w portalu Europeana pod adresem:

Zbiory dostępne są w portalu FBC pod adresem:

Pozostałe informacje

21
- Liczba osób zaangażowanych w realizację zadania
3
- Liczba partnerów lub instytucji zaangażowanych w realizację projektu

Partnerzy

  1. Narodowy Instytut Audiowizualny
  2. Urząd Marszałkowski woj. Śląskiego
  3. brak nazwy1

Opis działań promocyjnych:

Promocja zadania przeprowadzona została poprzez informacje o jego dofinansowaniu z programu MKiDN oraz umieszczeniu logo programu na stronie internetowej MGB; przekazanie przy użyciu portali społecznościowych informacji o zadaniu, jego realizacji i beneficjentach, prowadzono je również w lokalnych mediach. Informacje na Facebookowym profilu Muzeum www.fabook.com/muzeumgornoslaskie/posts/725969154107649; Film zamieszczony przez Muzeum: www.youtube.com/watch?v=14DOTj7XfTA.