Projekt:

Rozbudowa pracowni digitalizacji obiektów przyrodniczych. Etap II. 2012

Informacje ogólne

Okres realizacji:

8 października 2012 - 4 grudnia 2012

Okres zawarcia umowy:

18 października 2012

Nazwa wnioskodawcy / beneficjenta:

Muzeum Górnośląskie w Bytomiu

Budżet: 292612,79

Charakterystyka projektu:

Inwestycja

Opis projektu

Celem zadania była rozbudowa pracowni digitalizacji oraz jej zaplecza przygotowawczego. W ramach zadania powstała stacjonarna pracownia digitalizacji oraz 4 stanowiska digitalizacyjne, w tym doposażono stanowisko digit. (mikro i makro), które służą digit największej części zbiorów muzeum tj. kolekcji entomologicznej oraz wyposażono od podstaw kolejne dwa stanowiska digit. Zakładany cel został osiągnięty w 100%. W rezultacie przeprowadzonych zakupów oraz merytorycznych prac przygotowawczych związanych z powiązaniem bazy danych kolekcji przyrodnicznych tzw. zbiorów "masowych", powstały nowatorskie mechanizmy łączące proces tworzenia naukowych baz danych z procesem ich udostępniania zdigit. obrazów poszczególnych taksonów.  Spreparowano 7500 obiektów oraz opracowano taksonomiczne i usystematyzowano w ramach projektu ponad 5000 owadów z najcenniejszych kolekcji entomologicznych pochodzących z badań naukowych prowadzonych na Nowej Kaledonii, w Kirggizji i Namibii. Liczba zakupionego sprzętu i oprogramowania: 10 + 9 szt. oprogramowania, w tym: mikroskop stereoskopowy wraz z oprzyrządowaniem, automatyzacja osi Z mikroskopu stereoskopowego, skaner A2 z blatem koołyskowym w raz z zintegrowanycm komputerem i oprogramowaniem, 2x zestaw komputerowy PC, Serwer, Szafa serwerowa RACK, Laptop CPU, Pełnoklatkowa lustrzanka cyfrowa, wyposażenie stacjonarnej pracowni digitalizacji.

Opis szczegółowy efektów projektu - część inwestycyjna

1
- Liczba utworzonych pracowni digitalizacyjnych

Pracownie

  1. Pracownia fotografii i digitalizacji

1
- Liczba doposażonych pracowni digitalizacyjnych

Pracownie

  1. Pracownia fotografii i digitalizacji

2
- Liczba utworzonych stanowisk digitalizacyjnych

Lokalizacja stanowiska

  1. Pracownia fotografii i digitalizacji 1

Opis szczegółowy efektów projektu - część digitalizacyjna / usługowa

Udostępnianie

Zbiory dostępne są w portalu Europeana pod adresem:

Zbiory dostępne są w portalu FBC pod adresem:

Pozostałe informacje

11
- Liczba osób zaangażowanych w realizację zadania
1
- Liczba partnerów lub instytucji zaangażowanych w realizację projektu

Partnerzy

  1. Narodowy Instytut Audiowizualny

Opis działań promocyjnych:

Ponieważ realizowany projekt związany był głównie z tworzeniem pracowni digit. i jej wyposażeniem oraz doposażeniem istniejących stanowisk digitalizacyjnych nie podejmowano szczególnych korków związanych z promowaniem zadania. Informacje o uzyskanej dotacji w ramach programu Kultura+ oraz o nowych możliwościach otwierających się przed Muzeum Górnośląskim w związku z realizowaną digit. zbiorów zamieszczone zostały na stronie MGB oraz na portalach: MojBytom.pl i pelniakultury.pl