Projekt:

Cyfrowa Historia codzienności. 2014

Informacje ogólne

Okres realizacji:

1 września 2014 - 17 lipca 2015

Okres zawarcia umowy:

24 września 2014

Nazwa wnioskodawcy / beneficjenta:

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im.dr.Witolda Bełzy w Bydgoszczy

Budżet: 202350,00

Rodzaj projektu:

    Biblioteczny

Charakterystyka projektu:

Usługa

Opis projektu

Zakupiono nośniki cyfrowe - 30 sztuk dysków przenośnych w obudowie wraz zasilaczem zewnętrznym, wyposażone w złącza USB 2.0 oraz szybkie USB 3.0 Dodatkowe oprogramowanie WD Smartwareb czuwa nad bezpieczeństwem danych zapisanych na dyskach.  Przeprowadzono selekcję i przygotowanie materiałów do digitalizacji. Przeprowadzono digitalizację zbiorów zgodnie z załącznikiem nr 3 do raporu, ogółem 216 081 skanów.  

Opis szczegółowy efektów projektu - część digitalizacyjna / usługowa

216081
- Liczba wykonanych skanów
obiektów bibliotecznych
31952
- Liczba zdigitalizowanych
obiektów bibliotecznych
17
- Łączny rozmiar zdigitalizowanych
obiektow [TB]
- Liczba rekordów wprowadzonych
do bazy danych

Udostępnianie

Liczba udostępnionych
obiektów w sieci Internet bezpłatnie:

216081

Liczba skanów udostępnionych w sieci Internet:

196858

Zbiory dostępne są w portalu Europeana pod adresem:

Zbiory dostępne są w portalu FBC pod adresem:

Pozostałe informacje

6
- Liczba osób zaangażowanych w realizację zadania

Opis działań promocyjnych:

Promocja została zrealizowana dzięki ulotkom wydanym w nakładzie 1000 egz. rozpowszechnionym wśród czytelników Biblioteki; informacji na stronie int.Biblioteki www.wimbp.bydgoszcz.pl; informacji na fanpage'u WiMBP na portalu Facebook www.facebook.com/wimbp.bydgoszcz gromadzącym około 3000 użytkowników, newsletterowi bibliotecznemu gromadzącemu 2300 osób.