Projekt:

Historia. Drzwi otwarte. 2012

Informacje ogólne

Okres realizacji:

15 października 2012 - 31 lipca 2013

Okres zawarcia umowy:

15 października 2012

Nazwa wnioskodawcy / beneficjenta:

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im.dr.Witolda Bełzy w Bydgoszczy

Budżet: 114352,00

Rodzaj projektu:

    Biblioteczny

Charakterystyka projektu:

Inwestycja, Usługa

Opis projektu

Odbyła się digitalizacja jednego tytułu niemieckojęzycznej prasy bydgoskiej: Bromberger Zeitung za lata 1862 - 1920 (161 114 skanów) - gazety unikatowej, bowiem uzupełnia te okresy w historii miasta, kiedy nie było w ogóle prasy polskiej, bądź nie zachowała się.  Zakupiono macierz dyskową o dużej przepustowości danych, rotuer zarządzalny, dyski twarde oraz szafę ognioodporną. Zadanie zrealizowane została zgodnie z harmonogramem zawartym  we wniosku od 15.102012 do 31.072013 r.   

Opis szczegółowy efektów projektu - część digitalizacyjna / usługowa

161114
- Liczba wykonanych skanów
obiektów bibliotecznych
17892
- Liczba zdigitalizowanych
obiektów bibliotecznych
14
- Łączny rozmiar zdigitalizowanych
obiektow [TB]
- Liczba rekordów wprowadzonych
do bazy danych

Udostępnianie

Liczba udostępnionych
obiektów w sieci Internet bezpłatnie:

120836

Liczba skanów udostępnionych w sieci Internet:

120836

Zbiory dostępne są w portalu Europeana pod adresem:

Zbiory dostępne są w portalu FBC pod adresem:

Pozostałe informacje

Opis działań promocyjnych:

Informacja o zadaniu została rozpowszechniona w formie ulotek oraz poprzez informacje na stronie int. Biblioteki i rozesłanie komunikatów do mediów.