Projekt:

Modernizacja i rozbudowa pracowni Świętokrzyskiej Biblioteki Cyfrowej oraz systemu archiwizacji i przechowywania zbiorów cyfrowych. 2013.

Informacje ogólne

Okres realizacji:

2 sierpnia 2013 - 31 grudnia 2013

Okres zawarcia umowy:

30 września 2013

Nazwa wnioskodawcy / beneficjenta:

Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Witolda Gombrowicza w Kielcach

Budżet: 82590,96

Charakterystyka projektu:

Inwestycja

Opis projektu

Cel zadania - stworzenie lepszych warunków skanowania zbiorów regionalnych i zabytkowych oraz tworzenia, przetwarzania, archiwizowania i udostępniania materiałów cyfrowych w Świętokrzyskiej Bibliotece Cyfrowej został osiągnięty. W ramach realizacji zadania zmodernizowano skaner dziełowy Bookeye 3 A1 poprzez wyminanę lamp na nowe lampy LED o żywotności 50000 godzin oraz uruchomiono w pracowni digitliazacji cztery stanowiska komputerowe wyposazone w monitory z możliwością kalibracji. Zwiększono również pojemność macierzy dyskowej HP P2000 o 10 dysków o pojemności 1 TB każdy. Na stanowiskach komputerowych zaktualizowano oprogramowanie Document Exoress Professional (3 licencje) do tworzenia plików w formacie DJVU w celu ich publikacji w portalu Świętokrzyskiej Biblioteki Cyfrowej oraz aktualizacji pakietu Adobe Creative Suite do przetwarzania zdigitalizowanych zbiorów. Zakupiono 15 szt. sprzętu w tym: wymiana lamp do skanera dziełowego Bookeye3; zakup 4 stanowisk komputerowych wyposażonych w monitory oraz zasilacze awaryjne.Zakup 10 dysków o pojemności 1 TB każdy do macierzy dykowej KP P200;  Zakupiono 4 szt. oprogramowania. W tym: aktualizacja oprogramowania Dokument Express Professional (3 licencje); Aktualizacja pakietu Adobe Creative Suite. Pracowania digitalizacyjna została doposażona.

Udostępnianie

Zbiory dostępne są w portalu Europeana pod adresem:

Zbiory dostępne są w portalu FBC pod adresem:

Pozostałe informacje

6
- Liczba osób zaangażowanych w realizację zadania
3
- Liczba partnerów lub instytucji zaangażowanych w realizację projektu

Partnerzy

  1. Narodowy Instytut Audiowizualny
  2. brak nazwy
  3. brak nazwy1

Opis działań promocyjnych:

Informację o przyznanych środkach finansowych w ramach Programu Kultura+ podały media lokalne TVP Kielce w programie Informacje w dn. 19.08.2013, informacja prasowa w Gazecie Wyborczej z dn. 23.08.2013, portal Wrota Świętokrzyskie.

Najciekawsze zdigitalizowane obiekty:

  1. Atlas compendiarius quinquaginta tabularum geographicarum Homannianarum : alias in Atlante majori contentarum […].

    http://sbc.wbp.kielce.pl/dlibra/doccontent?id=1156 zobacz obiekt >>