Projekt:

Utworzenie pracowni digitalizacji w Archiwum Państwowym w Siedlcach. 2011

Informacje ogólne

Okres realizacji:

19 września 2011 - 31 sierpnia 2012

Okres zawarcia umowy:

4 listopada 2011

Nazwa wnioskodawcy / beneficjenta:

Archiwum Państwowe w Siedlcach

Budżet: 128810,90

Charakterystyka projektu:

Inwestycja

Opis projektu

Wykonano prace przygotowawcze - przygotowanie i przeprowadzenie prodeur udzielania zamówień publicznych, wyłonienie wykonawców, podpisanie umów - wykonanie do 20.07.2012 r, dostawa i montaż urzązdeń wraz z uruchomieniem, szkolenie pracownika - wykonane do 31.08.2012 r. Termin wykonania poszczególnych zadań zgodne są z aneksem. Cel projektu - tworzenie infrastruktury technicznej dla zasobów cyfrowych - tworzenie i wyposażenie pracowni digitalizacyjnej. Zakupiono: 10 szt. sprzętu. W tym Skaner Book2netrBG, Komputer do digitalizacji z UPS,  Monitor z kalibratorem, Komputer do obróbki graficznej z UPS, Monitor do obr.graf.z kalibratorem. Zakupiono 1 szt. oprogramowania  

Opis szczegółowy efektów projektu - część inwestycyjna

1
- Liczba utworzonych pracowni digitalizacyjnych

Pracownie

Lokalizacja stanowiska

  1. Pracownia Digitalizacji Archiwum Państwowego w Siedlcach 1

Udostępnianie

Zbiory dostępne są w portalu Europeana pod adresem:

Zbiory dostępne są w portalu FBC pod adresem:

Pozostałe informacje

Opis działań promocyjnych:

W ramach promocji zadania Archiwum państwowe w Siedlcach zamieściło na swej stronie int. informację o utworzeniu pracowni digitalizacyjnej. Ponadto w pomieszczeniu zajmowanym przez nowoutworzoną pracownię umieszczono tablicę informacyjną o następującym zapisie: "Dofinansowano ze środków WPR Kultura+" wraz z logotypami WPR Kultura + Digitliazacji, NInA oraz MKiDN