Projekt:

CYRYL. Cyfrowe Repozytorium Lokalne Poznań. 2013

Informacje ogólne

Okres realizacji:

15 października 2013 - 14 października 2014

Okres zawarcia umowy:

30 września 2013

Nazwa wnioskodawcy / beneficjenta:

Wydawnictwo Miejskie Posnania

Budżet: 385547,52

Rodzaj projektu:

  Biblioteczny, Muzealny, Archiwalny, Audiowizualny

Charakterystyka projektu:

Inwestycja, Usługa

Opis projektu

Od 15.10. 2013 di 14.10.2014 r. wykonano łącznie 22 663 skany, przekraczające liczbę, do której Wydawnictwo zobowiązało się we wniosku. Wśród tych materiałów znajdują się: największa publikowana do tej pory kolekcja ponad 200 planów Poznania od najstarszych zachowanych przekazaów kartograficznych do planów współczesnych, składająca się z kilkuset obiektów kolekcja poznańskich pocztówek ze zbiorów prywatnych, nigdzie dotąd nie publikowana kolekcja oryginalnych projektów poznańskich kościołów i obiektów użyteczności publicznej autorstwa S. Cybichowskiego.  Liczba zakupionego sprzętu: 4 + 10 sztuk oprogramowania. Zakupiono: skaner do materiałów graficznych A3; 2 x stanowisko graficzne Dwumonitorowe; Hosting oraz utrzymanie, aktualizacja serwera www.

Opis szczegółowy efektów projektu - część inwestycyjna

1
- Liczba doposażonych pracowni digitalizacyjnych

Pracownie

1
- Liczba utworzonych stanowisk digitalizacyjnych

Opis szczegółowy efektów projektu - część digitalizacyjna / usługowa

23663
- Liczba wykonanych skanów
obiektów archiwalnych
19121
- Liczba zdigitalizowanych
obiektów archiwalnych
1641600
- Liczba wykonanych skanów
obiektów audiowizualnych
17
- Liczba zdigitalizowanych
obiektów audiowizualnych
- Łączny czas trwania zdigitalizowanych
materiałów audiowizualnych
3
- Łączny rozmiar zdigitalizowanych
obiektow [TB]
12025
- Liczba rekordów wprowadzonych
do bazy danych

Udostępnianie

Liczba udostępnionych
obiektów w sieci Internet bezpłatnie:

1248947

Liczba skanów udostępnionych w sieci Internet:

1248947

Zbiory dostępne są w portalu Europeana pod adresem:

Zbiory dostępne są w portalu FBC pod adresem:

Pozostałe informacje

23
- Liczba osób zaangażowanych w realizację zadania
18
- Liczba partnerów lub instytucji zaangażowanych w realizację projektu

Partnerzy

 1. Archiwum PAN Oddział w Poznaniu
 2. Wydział Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Poznania
 3. Instytut Zachodni
 4. VII Liceum im. Dąbrówki
 5. brak nazwy
 6. brak nazwy2
 7. brak nazwy3
 8. brak nazwy4
 9. brak nazwy5
 10. brak nazwy6
 11. brak nazwy7
 12. brak nazwy8
 13. brak nazwy9
 14. brak nazwy10
 15. brak nazwy11
 16. brak nazwy12
 17. brak nazwy13
 18. brak nazwy14

Opis działań promocyjnych:

CYRYL cyklicznie pojawia się w mediach, za każdym razem, kiedy zamieszczona zostaje większa partaia materiałów archiwalnych. Regulranie koordynator projektu jest gościem Wlkp. Telwizji Kablowe oraz Radia Merkury. Informacje o projekcie ukazują się w lokalnych gazetach, przede wszystkim w poznańskiej "Gazecie Wyborczej", która jest patronem medialnym CYRYLA. Ważnym narzędziem promocyjnym jest dla CYRYLA profil na Facebooku, który polubiło już prawie 1300 użytkowników.