Projekt:

CYRYL. Cyfrowe Repozytorium Lokalne Poznań. 2012

Informacje ogólne

Okres realizacji:

15 października 2012 - 15 listopada 2013

Okres zawarcia umowy:

15 października 2012

Nazwa wnioskodawcy / beneficjenta:

Wydawnictwo Miejskie Posnania

Budżet: 623868,71

Rodzaj projektu:

  Biblioteczny, Archiwalny

Charakterystyka projektu:

Inwestycja, Usługa

Opis projektu

Wydawnictwo Miejskie Posnania w 2012 r. wyposażyło i uruchomiło pracownię digit. oraz zmodernizowało serwery do potrzeb zadania. Zatrudniono i przeszkolono pracowników. Zdigitalizowano następujące zespoły archiwalne: 1. kolekscja negatywów z lat 70 i 80.  XX wieku S. Wiktora z zasobów własnych; 2. zespół dokumentów z wykopalisk na terenie Poznania ze zbiorów Muzeum Archeologicznego; 3. dokuemtnację działalności Opery poznańskiej  od casu powstania budynku w 1910 r. 4. dokumentację spektakli teatralnych wystawianych w Teatrze Nowym.  Została utworzona pracownia digitalizacyjna. Liczba zakupionego sprzętu 9 + 11 szt. oprogramowania. W tym: Skaner materiałów graficznych A1; Skaner negatywów; Modernizacja serwera; Oprogramowanie; Napęd LTO; Stan. graficzne; Stan. partnera Stanowisko korektorskie; Wyposażenie pracowni; Macierze, licencje, komputer    

Opis szczegółowy efektów projektu - część inwestycyjna

1
- Liczba utworzonych pracowni digitalizacyjnych

Pracownie

Lokalizacja stanowiska

 1. CYRYL. Cyfrowe Repozytorium Lokalne Poznań 1

Opis szczegółowy efektów projektu - część digitalizacyjna / usługowa

20041
- Liczba wykonanych skanów
obiektów archiwalnych
19198
- Liczba zdigitalizowanych
obiektów archiwalnych
2
- Łączny rozmiar zdigitalizowanych
obiektow [TB]
8000
- Liczba rekordów wprowadzonych
do bazy danych

Udostępnianie

Liczba skanów udostępnionych w sieci Internet:

15031

Zbiory dostępne są w portalu Europeana pod adresem:

Zbiory dostępne są w portalu FBC pod adresem:

Pozostałe informacje

4
- Liczba osób zaangażowanych w realizację zadania
16
- Liczba partnerów lub instytucji zaangażowanych w realizację projektu

Partnerzy

 1. Narodowy Instytut Audiowizualny
 2. brak nazwy
 3. brak nazwy1
 4. brak nazwy2
 5. brak nazwy3
 6. brak nazwy4
 7. brak nazwy5
 8. brak nazwy6
 9. brak nazwy7
 10. brak nazwy8
 11. brak nazwy9
 12. brak nazwy10
 13. brak nazwy11
 14. brak nazwy12
 15. brak nazwy13
 16. brak nazwy14

Opis działań promocyjnych:

Po uzyskaniu decyzji o dofinansowania projektu CYRYL koordynator projektu udzielił wywiadów w Radiu Afera, Radiu Emaus oraz lokalnej telewizji WTK. W "Gazecie Wyborczej" ukazał się obszerny artykuł o CYRYLU. Informacje o projekcie zostały umieszczone na stonie internetowej Wydawnictwa, na portalu kultura.poznan.pl i na stronie internetowej Biuletynu Miejskiego. Promocja na obu portalach odbywała się także przy okazji naboru na stanowiska grafika w pracowni digitalizacyjnej.