Projekt:

Digitalizacja ksiąg metrykalnych i zakup skanera A1. 2014

Informacje ogólne

Okres realizacji:

20 sierpnia 2014 - 31 grudnia 2014

Okres zawarcia umowy:

24 września 2014

Nazwa wnioskodawcy / beneficjenta:

Archiwum Państwowe we Wrocławiu

Budżet: 315000,00

Rodzaj projektu:

    Archiwalny

Charakterystyka projektu:

Inwestycja, Usługa

Opis projektu

Pracownia została rozbudowana o nowy skaner dziełowy A1 wraz z oprogramowaniem oraz komputer. Zostało stworzone nowe stanowisko pracy dedykowane pod zakupione urządzenie, dla którego przygotowano nowe pomieszczenie. Zakupiono skaner do dokumentowy przelotowy formatu A4 z opcją skanowania na szybie dokumentów do formatu A3 Kodak i2400 wraz z komputerem, monitorem i oprogramowaniem do obsługi. Został zakupiony skaner Zeutschel OS 14000 A1 LS wraz z oprogramowaniem i dokonano szkolenia wyznaczonych pracowników Archiwum w zakresie obsługi sprzętu. Zakupiono dyski SATA 64 MB - 12 szt, dysk Seagate 2 TB - 1 szt., komputer stacjonarny z monitorem, skaner Zeutschel  OS 14000 A1. Przeprowadzono digitalizację materiałów archiwalnych. Liczba zakupionego sprzętu: 16 + 4 szt. oprogramowania.  

Opis szczegółowy efektów projektu - część digitalizacyjna / usługowa

74260
- Liczba wykonanych skanów
obiektów archiwalnych
164
- Liczba zdigitalizowanych
obiektów archiwalnych
5
- Łączny rozmiar zdigitalizowanych
obiektow [TB]
165
- Liczba rekordów wprowadzonych
do bazy danych

Udostępnianie

Liczba udostępnionych
obiektów w sieci Internet bezpłatnie:

164

Liczba skanów udostępnionych w sieci Internet:

74260

Zbiory dostępne są w portalu Europeana pod adresem:

Zbiory dostępne są w portalu FBC pod adresem:

Pozostałe informacje

6
- Liczba osób zaangażowanych w realizację zadania

Opis działań promocyjnych:

Informacja o dofinansowaniu została zamieszczona na stronie internetowej Archiwum Państwowego we Wrocławiu oraz na portalu archeion.net