Projekt:

Wieloletni Program Rządowy Kultura + Digitalizacja zbiorów Muzeum Sztuki cz. 5

Informacje ogólne

Okres realizacji:

20 kwietnia 2015 - 31 grudnia 2015

Okres zawarcia umowy:

18 czerwca 2015

Nazwa wnioskodawcy / beneficjenta:

Muzeum Sztuki w Łodzi

Budżet: 180090,01

Rodzaj projektu:

  Muzealny

Charakterystyka projektu:

Inwestycja, Usługa

Opis projektu

Zdigitalizowano i opublikowano 400 obiektów z Kolekcji Sztuki XX i XXI w. a także 300 obiektów Kolekcji Sztuki Dawnej i Rzemiosła Artystycznego. Cel zadania tj. prezentacja szerokiej publiczności w formie cyfrowej wybranych dzieł sztuki z kolekcji muzeum został osiągnięty, wszystkie prace podlegjące digitalizacji w ramach niniejszego projektu zostały udostępnione na stronie Muzeum Sztuki w Łodzi w katalogu zbiorów online. Zrealizowano zakupy inwestycyjne, które pozoliły na sprawną realizację zadań takich jak: digitalizowanie i opracowywanie zróżnicowanych obiektów wchodzących w skład kolekcji muzeum. Przez cały okres trwania projektu prowadzono digitalizację wybranych obiektów (700 obiektów) i wprowadzanie metadanych do elektronicznego inwentarza muzealiów.

Opis szczegółowy efektów projektu - część inwestycyjna

12
- Liczba zakupionego sprzętu

Sprzęt

 1. kolumna fotograficzna
 2. ramię na równoległych szynach
 3. ramię przedłużające
 4. ramię przedłużające
 5. UPS
 6. UPS
 7. UPS
 8. urządzenie wielofunkcyjne
 9. urządzenie wielofunkcyjne
 10. zestaw komputerowy
 11. zestaw komputerowy
 12. zestaw oświetlenia studyjnego

1
- Liczba doposażonych pracowni digitalizacyjnych

Pracownie

3
- Liczba utworzonych stanowisk digitalizacyjnych

Opis szczegółowy efektów projektu - część digitalizacyjna / usługowa

700
- Liczba wykonanych skanów
obiektów muzealnych
700
- Liczba zdigitalizowanych
obiektów muzealnych
0.23
- Łączny rozmiar zdigitalizowanych
obiektow [TB]
700
- Liczba rekordów wprowadzonych
do bazy danych

Udostępnianie

Liczba udostępnionych
obiektów w sieci Internet bezpłatnie:

700

Liczba skanów udostępnionych w sieci Internet:

700

Zbiory dostępne są w portalu Europeana pod adresem:

Zbiory dostępne są w portalu FBC pod adresem:

Pozostałe informacje

12
- Liczba osób zaangażowanych w realizację zadania

Opis działań promocyjnych:

W ramach promocji zadania zostały zamieszczone na obecnej stronie internetowej informacje o tym, że muzeum realizuje projekt dofinsowany z programu Kultura +. Na stronie zamieszczone zostały także logotypy: MKiDN, operatotra oraz programu. Katalog zbiorów muzeum promowano w mediach społecznościowych.

Najciekawsze zdigitalizowane obiekty:

 1. Fortepian

  http://zbiory.muzeumsztuki.pl/node/56031 zobacz obiekt >>

 2. Portret mężczyzny

  http://zbiory.muzeumsztuki.pl/node/56421 zobacz obiekt >>