Projekt:

Rozbudowa Pracowni Digitalizacji w Archiwum Państwowym we Wrocałwiu. 2013

Informacje ogólne

Okres realizacji:

12 września 2013 - 31 grudnia 2013

Okres zawarcia umowy:

4 października 2013

Nazwa wnioskodawcy / beneficjenta:

Archiwum Państwowe we Wrocławiu

Budżet: 252710,24

Rodzaj projektu:

    Archiwalny

Charakterystyka projektu:

Inwestycja

Opis projektu

Zakupiono skaner Zeutschel OS 12002 CA + komputer sterujący wraz z oprogramowaniem + monitor Eizo 24. W ramach podpisanego aneksu została zamówiona zabudowa tworząca dwa nowe stanowiska pracy dedykowane pod zakupiony sprzęt. Dodatkowo zakupiono monitor Eizo27 + program do kalibracji dla potrzeb kontroli jakości wykonywanych skanów. 

Udostępnianie

Zbiory dostępne są w portalu Europeana pod adresem:

Zbiory dostępne są w portalu FBC pod adresem:

Pozostałe informacje

3
- Liczba osób zaangażowanych w realizację zadania

Opis działań promocyjnych:

(nie dotyczy)