Projekt:

Digitalizacja materiałów audiowizualnych oraz stworzenie nowoczesnej infrastruktury technicznej

Informacje ogólne

Okres realizacji:

2 września 2013 - 27 czerwca 2014

Okres zawarcia umowy:

30 września 2013

Nazwa wnioskodawcy / beneficjenta:

Instytut im. Jerzego Grotowskiego

Budżet: 163918,64

Rodzaj projektu:

    Archiwalny, Audiowizualny

Charakterystyka projektu:

Usługa

Opis projektu

Celem projektu była digitalizacja zasobów archiwalnych znajdujących się na taśmach filmowych, taśmach szpulowych audio oraz negatywach fotograficznych. W związku ze znacznie większą niż pocztątkowo oszacowano, ilością materiału filmowego na taśmach 16 mm i 35 mm podjęto decyzję o digitalizacji całości materiałów filmowych. Zadanie wykonano w WFFiD w Warszawie oraz częściowo w Wytwórni Filmów Alwernia. Całość materiału (z wyłączeniem kopii roboczych) umieszczono nieodpłatnie na stronie grotowski.net. Nagrania szpulowe zostały oczyszczone z szumów i przeprowadzone przez korektor dźwiękowy. Z planowanej digitalizacji 127 taśm szpulowych audio wykonano transfer 121 (6 pustych) i ponad 33 godziny materiałów archiwalnych: między innymi wykłady Jerzego Grotowskiego ze Stanów Zjednoczonych, Meksyku, Włoch umieszczono nieodpłatnie na stronie grotowski.net. Wykonano również skan 1000 negatywów fotograficznych, z czego 691 opublikowano na grotowski.net.

Opis szczegółowy efektów projektu - część digitalizacyjna / usługowa

158610
- Liczba wykonanych skanów
obiektów audiowizualnych
1156
- Liczba zdigitalizowanych
obiektów audiowizualnych
35:00:00
- Łączny czas trwania zdigitalizowanych
materiałów audiowizualnych
3
- Łączny rozmiar zdigitalizowanych
obiektow [TB]
1147
- Liczba rekordów wprowadzonych
do bazy danych

Dodatkowe informacje o bazie danych i jej dostępności:

Wszystkie materiały zostały wprowadzone do Zintegrowanego Systemu Informacji Archiwalnej, co znacznie usprawniło porządkowanie archiwaliów oraz rozbudowę bazy danych.

Udostępnianie

Serwis internetowy na którym udostępniane są zbiory:

Liczba udostępnionych
obiektów w sieci Internet bezpłatnie:

118958

Liczba skanów udostępnionych w sieci Internet:

118958

Zbiory dostępne są w portalu Europeana pod adresem:

http://www.europeana.eu/portal/search?q=Jerzy+Grotowski

Pozostałe informacje

6
- Liczba osób zaangażowanych w realizację zadania
3
- Liczba partnerów lub instytucji zaangażowanych w realizację projektu

Opis działań promocyjnych:

Informacje umieszczane na bieżąco na głównej stronie Instytutu Grotowskiego oraz na portalach społecznościowych, miedzy innymi facebook'u. W lokalnym wydaniu Gazety Wyborczej 7 sierpnia 2013 pojawił się wywiad dyrektora Instytutu Grotowskiego, w którym szczegółowo opisał zadanie. Informacja o dofinansowaniu zadania w ramach programu Kultura+ umieszczona została na stronie grotowski.net na początku czerwca 2014 roku.

Najciekawsze zdigitalizowane obiekty:

  1. Materiały wyjściowe do filmu Acting Therapy

    http://www.grotowski.net/mediateka/wideo/acting-therapy zobacz obiekt >>

  2. Spotkanie z Jerzym Grotowskim w auli New York University 13 grudnia 1970

    http://www.grotowski.net/mediateka/audio/spotkanie-z-jerzym-grotowskim-w-auli-new-york-university-13-grudnia-1970 zobacz obiekt >>